Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliucija Nr. 1815

Europos tarybos parlamentinė asamblėja Kijeve (ang. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) gegužę priėmė pataisytą rezoliuciją nr. 1815. Šioje rezoliucijoje vyriausybės raginamos imtis visų protingų priemonių sumažinti elektromagnetinės apšvitos lygius, ypatingai kreipiant dėmesį į mobiliųjų telefonų skleidžiamą apšvitą.


Rezoliucjoje atkreipiamas dėmesys, jog vaikai ir jaunimas yra labiau pažeidžiami, todėl siūloma mokyklose teikti pirmenybę laidiniams sprendimams (t.y. atsisakyti WiFi) bei griežtai reguliuoti mobiliųjų naudojimą. Taip pat raginama stiprinti gyventojų, ypač jaunimo, švietimą elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai ir su tuo susijusios rizikos klausimais.


Taip pat vyriausybės raginamos informuoti gyventojus apie bevielių DECT standarto telefonų, kūdikių stebėjimo monitorių ir kitų prietaisų, naudojančių pulsinę moduliaciją, galimą žalą sveikatai. Siūloma skatinti namuose naudoti paprastus, laidinius telefonus bei prietaisus, kurie nenaudoja pulsinės moduliacijos.


"Vyriausybės turėtų iš naujo įvertinti esamų elektromagnetinės apšvitos standartų mokslinį pagrindimą" rašoma rezoliucijoje.


Ši rezuliucija - didelis žingsnis priekin pripažįstant elektromagnetinės apšvitos riziką politiniame lygmenyje. Tikėkimės, kad tai padės mums geriau suvokti riziką, bei formuoti paklausą be elektrosmogo. Verslas seks paskui paklausą.