Kokia apšvita saugi mikrobangų spektre ?

Egzistuojančios Lietuvoje higienos normos elektromagnetinei apšvitai neatitinka saugaus naudojimo kriterijų. Šių normų griežtinimas yra sudėtingas politinis procesas, susijęs su didelių verslo grupių interesais. Vyksta informacinis karas del Jūsų. Jums teks apsispręsti patiems.

Keletas faktų pasaulyje:

Remiantis IBN rekomendacjomis, pasaulio mokslininkų tyrimais, kurių nemaža paskelbta šiame puslapyje, galima teigti, jog dabartinės normos yra nesaugios. Vadovaujantis atsargumo principu, būtų protinga elgtis konservatyviau. Mikrobangų spektro dalyje konservatyvi norma būtų (IBN rekomendacija) iki 0.1 μW/m2 miego zonoje. Lietuvoje galiojančios normos leidžia net iki 10 000 000 μW/m2

Miego metu vyksta organizmo poilsis ir atsistatymas, todėl tam kreipiamas ypatingas dėmesys. IBE ir kitos organizacijos labai aiškiai pasisako, jog esamos oficialios elektromagnetinių laukų higienos normos neatitinka saugaus naudojimo principo. Egzistuojančios oficialios higienos normos atskirai neišskiria miegamų zonų.