Prof. Jonas Grigas. Mobilūs telefonai ir sveikata

Post date: Feb 21, 2011 1:13:57 PM

Elektromagnetinė spinduliuotė, sklindanti iš mobiliųjų telefonų ir jų bazinių stočių antenų, radijo ir televizijos bokštų bei kitų šaltinių, žmones veikia ląsteliniame lygmenyje ir kenkia sveikatai. Apie tai rašėme MG 2004 Nr. 10, 11 ir 12. Tačiau to poveikio mikroskopinis mechanizmas aiškėja palaipsniui. Gal todėl daugeliui medikų ir fizikų jis dar nežinomas ir tiek daug spekuliacijų šiuo klausimu. Šiame straipsnyje apžvelgiame naujesnius elektromagnetinės spinduliuotės poveikio mokslinių tyrimų rezultatus.

Mobilūs telefonai ir sveikata

Prof. Jonas GRIGAS, LMA

Elektromagnetinė spinduliuotė (EMS), sklindanti iš mobilių telefonų ir kitų antenų veikia žmogų todėl, kad jis sudarytas iš elektrintųjų dalelių, kurios judėdamos sugeria tą spinduliuotę ir sukuria kūne elektros srovę. Ją neša jonai. Veikdama ląstelių membranas, elektros srovė pažeidžia jas, pašalindama struktūriškai svarbius kalcio ir kitus dvivalenčius jonus, sukeldama daugelį biologinių efektų. Šis poveikis yra nešiluminis, jį sukelia silpna EMS ir labiausiai – impulsiniai signalai. Poveikio mechanizmas yra elektrinio lauko skatinamas surištų su membrana dvivalenčių jonų pakeitimas vienvalenčiais (daugiausia kalio jonais), kurie susilpnina membraną ir tarsi prakiurdina ją. Šis jonų ištekėjimas ilgai veikiant mobiliųjų telefonų EMS suardo ląstelių DNR ir sukelia mobilių telefonų vartotojams padidėjusią vėžio riziką ir įvairias nervų ligas.

Seniai žinoma, kad elektromagnetinė spinduliuotė veikia smegenų ir kitas ląsteles (1 pav).

1 pav. Taip EMS veikia smegenis

Bet žmonės jos nemato (2 pav.), o ko nemato – tuo netiki. Silpna nejonizuojanti spinduliuotė, tokia kaip mobiliųjų telefonų (3 pav.), sukelia biologinius efektus pradedant smegenų veiklos pakitimais ir baigiant alergijų paūmėjimu ir vėžio skatinimu. Buvo daug bandymų išaiškinti poveikio mechanizmus ir parašyta šimtai mokslinių straipsnių apie fiziologinius ir biocheminius gyvų organizmų pokyčius veikiant elektromagnetinei spinduliuotei. Išsamiai aprašytas jos sukeliamas ligas galima rasti internete (http://www.bioinitiative.org). Yra ne vienas EMS poveikio mechanizmas, tačiau čia aptarsime tik elektromagnetinį kalcio jonų ištekinimą iš ląstelių membranų, dėl ko ląstelės tampa akytos ir kiauros. Tai įgalina paaiškinti beveik visus žinomus silpnos EMS sukeltus biologinius reiškinius.

Kai elektromagnetiniai laukai įsiskverbia į organizmą, jie suardo organizmo ląsteles supančių jonų struktūrą ir destabilizuoja jas. Tas tinka ir membranoms, kurios dalija ląsteles į įvairias vidines dalis. Dėl elektrai laidaus kraujo ir audinių didelės kompleksinės dielektrinės skvarbos žmogaus organizmas gerai sugeria aukšto dažnio elektromagnetines bangas, kuriomis perduodama mobiliųjų telefonų ir bevielio interneto informacija bei televizijos programos. Todėl kai kalbatės mobiliuoju telefonu, jo signalai gerai sugeriami smegenų ir kitų ląstelių.

2 pav. Jei EMS būtų matoma3 pav. Elektromagnetinę taršą daugiausia kuria mobiliųjų ryšių tinklai

Daugelis mokslinių tyrimų parodė, kad sugerta EMS, sukurdama kintamą įtampą ląstelių membranose, padidina jos pralaidumą. Tai gali sukelti rimtas medžiagų apykaitos pasekmes, nes nepageidautinos dalelės gali laisvai difunduoti į ir iš ląstelių. Kas privalo būti atskirai, susimaišo. Bet kaip ši kintama įtampa padidina ląstelės pralaidumą? Atsakymas yra ląstelės gebėjime pašalinti kalcio jonus iš membranos paviršiaus. Bawin [1] įrodė, kad silpna EMS, nesukelianti jokių šiluminių efektų, pašalina radioaktyviai pažymėtus kalcio jonus iš ląstelių membranų. O Blackman [2] parodė, kad tai sukelia tik silpna spinduliuotė. Kaip? Kalcio jonai yra teigiamai įelektrinti kalcio atomai. Jie prisijungia prie neigiamai įelektrintų gyvųjų ląstelių membranų. Kadangi kalcio jonai turi du teigiamus krūvius, todėl juos stipriai traukia neigiama membrana. Daugelis kitų gyvųjų ląstelių jonų (pavyzdžiui, kalio) turi vieną krūvį. Šie papildomi dvivalenčių jonų, tokių kaip kalcio ir magnio, krūviai ir yra šių jonų pražūtis. Dėl jų silpna EMS juos selektyviai pašalina iš membranų, sukeldama blogas pasekmes.

Paprastas būdas paaiškinti selektyvų dvivalenčių jonų pašalinimą iš ląstelių yra įsivaizdavimas bandyti skinti prinokusius obuolius kratant obelį. Jei kratote nestipriai, obuoliai nekrenta, jei kratote per stipriai – visi nukrenta. Tinkamai kratant, nukrenta tik prinokusieji, taigi nukrenta selektyviai. Tą pačią logiką galima panaudoti prie membranos pririštiems teigiamiems jonams. Kintama įtampa šiuos jonus kas pusperiodį traukia iš ir atgal į membraną. Jei įtampa per maža, nieko neatsitinka. Jei įtampa per didelė, visi jonai ištraukiami, bet vėl grįžta per kitą įtampos pusperiodį. Tačiau esant tam tikrai įtampai, ji ištrauks tik didžiausio krūvio jonus, tokius kaip kalcio. Pasikeitus įtampos krypčiai kai kurie kalcio jonai atsitiktinai pakeičiami kitais jonais, pavyzdžiui kalio, kurių ląstelėse yra tūkstantų kartų daugiau. Todėl rezultate bus kalcio jonų ištekėjimas iš membranų. Tai vyksta tik tam tikrame įtampų intervale. Blackman atrado du kalcio išsiurbimo iš nervų ląstelių langus. Tai gal būt todėl, kad ne visos membranos vienodos, kai kuriose kalcio jonai gali būti stipriau pririšti, todėl jiems ištraukti reikia stipresnių laukų. Bendras efektas yra toks – silpna EMS sumažina kalcio kiekį ląstelių membranose.

Kalcio išsiurbimui iš membranų laukai turi būti kintami. Žemo dažnio elektromagnetiniai laukain geriau išsiurbtų kalcį, tačiau jie mažiau sugeriami. Dėl smegenų ar kraujo ląstelėse esančio 80 proc. ar daugiau vandens sugerties geriausiai yra sugeriamos mikrobangos (300 MHz – 300 GHz). Tačiau jų dažnis yra aukštas. Geriausiai veikia impulsiniai signalai, nes jų staigus įtampos kilimas ir kritimas katapultuoja jonus iš membranų ir palieka daugiau laiko jų pakeitimui kitais jonais pasikeitus lauko krypčiai. Štai kodėl impulsinė mobilių telefonų (beje ir skaitmeninės televizijos) EMS gali būti žalingiausia. Pastebėta, kad rimčiausius neuropsichologinius simptomus sukelia EMS, kurios impulsų dažnis yra apie 16-17 Hz. O šis dažnis atitinka kalio jonų ciklotroninio rezonanso dažnį Žemės magnetiniame lauke. Todėl kalcio ištekėjimas intensyviausiai vyksta arti kalio jonų ciklotroninio dažnio.

Teigiami jonai sutvirtina ląstelių membranas, nes padeda sujungti neigiamai įelektrintas fosfolipidų molekules, kurios sudaro didelę jų struktūros dalį. Dvigubą teigiamą elektros krūvį turintys kalcio jonai ypač tvirtai, tarsi cementas, sujungia neigiamus fosfolipidus. Vienvalenčiai jonai to negali padaryti [3]. Todėl EMS, pakeičianti kalcio jonus vienvalenčiais kalio jonais, susilpnina membraną ir padeda jai tarsi suplyšti ir atsirasti skylėms. Pro tokią membraną lengva ištekėti jonams

Membranos pratekėjimas gali paaiškinti beveik visus EMS neigiamus reiškinius, įskaitant sukeliamus mobiliųjų telefonų ir jų bazinių stočių. Žmonių nuolatinis veikimas EMS prieš jų valią net vadinamas kriminaliniu aktu (4 pav.).

Paminėsime tik keletą EMS sukeltų reiškinių. Mobilių telefonų EMS gali sugadinti DNR. Lai ir Singh [4] tai pirmieji įrodė žiurkių smegenų ląstelėms. Nuo to laiko rezultatus patvirtino daugelis tyrėjų. Didžiausią studiją atliko daugelis Europos šalių laboratorijų pagal Reflex projektą [5], globojamą Europos Komisijos. Jie įrodė, kad mobilūs telefonai sukelia žmogaus ir gyvulių ląstelių DNR trūkius. Pakenkimas priklauso nuo kalbėjimo telefonu trukmės. Dėl didelio DNR molekulių stabilumo mažai tikėtina, kad jas sutraukytų silpna elektromagnetinė spinduliuotė. Tikimiausias mechanizmas yra fermentų ištekėjimas pro spinduliuotės pažeistas lizosomų membranas. Jei panašūs DNR pažeidimai atsitinka visame organizme, galima tikėtis vyrų vaisingumo sumažėjimo dėl spermos DNR pakenkimo, padidėjusios vėžio rizikos dėl kitų ląstelių DNR pakenkimo ir genetinių mutacijų, kurios pasireikš palikuonims.

Keletas tyrimų parodė, kad telefono naudojimas keletą valandų per dieną žymiai sumažina vyrų spermos judrumą, gyvybingumą ir kiekį [6,7].

Japonai paskelbė, kad dėl to sparčiai mažėja gimimų skaičius (5 pav.).

5 pav. Sparčiai mažėja gimimų skaičius Japonijoje

Todėl patartina mobiliais telefonais naudotis kuo mažiau, priešingai nei ragina mūsų mobiliųjų telefonų tinklų reklama. Mobiliųjų telefonų bazinės stotys veikia žmones silpniau, nes jos yra toliau nutolusios. Tačiau net už kelių šimtų metrų nuo stoties EMS gali sukelti biologinius efektus, nes iš jų EMS žmones veikia nuolat. Tačiau antenas kabina net vaikų aikštelėse (6 pav.).

6 pav. Antenos vaikų žaidimų aikštelėje

Spartus alerginių susirgimų didėjimas visose šalyse taipogi gali būti susijęs su didėjančia EMS tarša. Didėjant ląstelių membranų pralaidumui didėja įsiskverbimas pašalinių cheminių molekulių ir alergenų, kurios įjautrina organizmą.

Barjerai tarp ląstelių yra užpildyti nepralaidžiaiomis medžiagomis, kurios neleidžia prasiskverbti nereikalingoms molekulėms. Pavyzdys yra barjeras tarp kraujo ir smegenų, neleidžiantis cirkuliuojančioms kraujotakoje pašalinėms medžiagoms patekti į smegenis. Mobilių telefonų EMS gali padidinti šio barjero pralaidumą dėl kalcio nutėkėjimo net tokioms didelėms molekulėms, kaip proteino albumino ir sunaikinti neuronus [8].

Svarbiausią kalcio vaidmenį valdant membranų stiprumą parodė Chu [9]. Kūne mes turime daug sandarių sandūrų barjerų. Visi mūsų kūno paviršiai yra apsaugoti ląstelių su sandarių sandūrų barjerais: nosies gleivinės [10], plaučių [11] ir žarnų sieneles [12]. Elektromagnetiškai padidintas bet kurio iš šių barjerų pralaidumas pagreitina pašalinių medžiagų patekimą į kūną, įskaitant alergenus, toksinus ir kancerogenines medžiagas.

Elektromagnetiškai padidintas mūsų kūno paviršių barjerų pralaidumas gali paaiškinti, kaip didėjanti EMS tarša gali būti atsakinga už didėjantį žmonių jautrį įvairioms alergijoms, chemikalams, astmą, odos išbėrimus ar vėžį. Be to, žarnų pralaidumas susijęs su diabetu, skleroze ir daugeliu kitų ligų [12]. Jų bauginantis sąrašas rodo būtinybę mažinti žmonių poveikį nejonizuojančia silpna EMS.

Elektrojautrumas yra daugelio nemalonių simptomų atsiradimas žmonėms dėl silpnos nejonizuojančios EMS. Ne visi žmonės yra elektrojautrūs, bet yra tokių, kurie gali pasakyti, ar spinduliuojantis elektromagnetines bangas įrenginys yra išjungtas ar įjungtas. Kiti yra nuolat veikiami elektromagnetinių laukų ir yra elektrojautrūs, bet nežino dėl ko atsiradę ligų simptomai.

Kodėl kai kurie žmonės yra ypatingai jautrūs elektromagnetinei spinduliuotei nėra visiškai aišku, bet pastebėta, kad tokių žmonių yra didelis odos elektrinis laidumas [13]. Jų jautrį EMS galima paaiškinti mažu kalcio ir/ar magnio kiekiu kraujuje. Dėl to yra mažas šių jonų kiekis ląstelių membranose ir mažiau šių jonų reikia išsiurbti EMS, kad atsirastų biologiniai efektai. EMS sukelti simptomai, kuriais skundžiasi jautrūs žmonės (įskaitant dilgsėjimą, tirpulį, deginimo jausmus, nuovargį, širdies aritmiją bei skrandžio ir žarnyno problemas) yra labai panašūs į sukeltus mažo kalcio ir magnio kiekio kraujuje. Tai rodo, kad šių reiškinių priežastis gali būti ta pati – nepakankamas dvivalenčių jonų kiekis ląstelių membranose. Dėl to membranose atsiranda skylės, pro kurias teka molekulės. Mažas kalcio kiekis didina nervų ląstelių jaudrumą [14], kuris gali būti atsakingas už elektrojautrių žmonių neurologinies ligas.

Net žmonėms, nekenčiantiems dėl jautrio EMS, mobilių telefonų ir jų bazinių stočių spinduliuotė keičia smegenų funkcijas. Jie sunkiau atlieka įvairias užduotis [15]. Tarp kenksmingų efektų yra nesugebėjimas saugiai vairuoti automobilį. Pagal Didžiosios Britanijos Karališkosios Draugijos pranešimą, kalbant mobiliuoju telefonu avarijos tikimybė padidėja keturis kartus nepriklausomai nuo to, ar naudojamės laisvų rankų įranga. Tai galima paaiškinti neuronų membranų pratekėjimu. Signalų perdavimas nuo vieno neurono kitam yra susijęs su kalcio jonų perdavimu pro membranas į pagrindinę ląstelės dalį. Taip paleidžiamas cheminių neurosiuntėjų išskyrimas, kurie neša signalus kitiems neuronams per sinapses. Elektromagnetiškai indukuotas membranų pratekėjimas generuoja melagingus nervų impulsus, kurių neturi būti. Beason ir Semm [16] nustatė, kad mobilaus telefono signalai 3,5 kartų padidina paukščių neuronų sužadinimo greitį. Jei tai būtų žmonės, jiems atsirastų atsitiktinės mintys, protinis neaiškumas, nesugebėjimas susikoncentruoti, negebėjimas atlikti sudėtingas užduotis.

Pataraisiais metais 6000 proc. padidėjo autizmo atvejų. Laikas autampa su mobilių ryšių ir mikrobanginių krosnelių paplitimu. Tai galima paaiškinti EMS sukeltu ląstelių membranų pralaidumu, dėl kurio atsiranda smegenų hiperaktyvumas. Naujagimio vaiko smegenys yra tarsi tuščias indas, kuris dar turi prisipildyti neuronų ryšių ir informacijos [17]. Smegenų neuronai kuria be galo didelį naujų ryšių tinklą, kuris kaupia reikalingą informaciją ir kuria vaiko psichiką. Elektromagnetinė spinduliuotė šiuo periodu generuoja atsitiktinius ryšius tarp neuronų, kurie išliks, nors ir bus nereikalingi. Todėl atsiranda vaikų autizmas [18], jie sunkiau socialiai bendrauja. Tokie vaikai nebūtinai yra neprotingi, jie gali turėti daugiau smegenų ląstelių už kitus, kai kurie gali būti eruditai.

Žmogaus kūnas per milijonus metų yra prisitaikęs aptikti nejonizuojančią žaibų ir kitokią EMS ir sušvelninti jos pasekmes. Ir žinome, kaip jis ginasi nuo jos. Jonų siurbliai gyvose ląstelių membranose palaiko labai mažą laisvojo kalcio kiekį. Normaliomis sąlygomis kalcio jonų įėjimas gerai reguliuojamas ir maži jų kiekio pokyčiai vaidina gyvybinį vaidmenį valdant daugelį medžiagų apykaitos aprocesų. Šie procesai gali sutrikti, jeigu EMS sukeltas membranos pralaidumas leis patekti pertekliniam kalciui į ląsteles, tiek iš išorės, tiek ir iš vidinių sankaupų. Kad kompensuotų perteklinį kalcį, įsijungia mechanizmas, kuris perteklinį kalcį išstumia iš ląstelių. Tačiau ilgai veikianti EMS nuvargina šį mechanizmą, be to, jo galimybės yra ribotos.

Kalcio tekėjimas pro sužalotas membranas į ląsteles aktyvuoja enzimą ornitino dekarboksilazę. Šis enzimas gamina chemikalus, vadinamus poliamidais, kurie saugo DNR ir kitas nukleino rūgštis, reikalingas proteinų sintezei. Organizmas, atsakydamas į EMS poveikį, gamina šilumos šoko proteinus. Dabar žinoma DNR seka, kuri jaučia spinduliuotę. Šių šilumos šoko proteinų paskirtis yra jungtis su gyvybiniais enzimais, apgaubti juos ir saugoti nuo pažeidimų. Tačiau tai neleidžia jiems normaliai veikti. Ir šį apsaugos mechanizmą sukelia EMS. Taigi šis mechanizmas yra užprogramuotas neįsijungti tol, kol ląstelės pažeidžiamos iki neleistino lygio. Todėl šis mechanizmas leidžia EMS pažeisti ląsteles iki tam tikro lygio ir atsirasti simptomams, kol jis įsijungia. Todėl jautresni EMS žmonės gali jausti tuos simptomus, kaip galvos skausmą ar svaigulį nuo EMS, sklindančios iš telefono bazinių stočių antenų ar pačių telefonų.

Šis apsaugos mechanizmas išsivystė gyvų organizmų apsaugai nuo silpnos gamtinės EMS, pavyzdžiui, skleidžiamos žaibų. Tačiau jis buvo „sukurtas“ tik trumpai apsaugai, kadangi jis sutrikdo normalų metabolizmą ir naudoja pernelyg daug organizmo energijos išteklių. Kai kurie nuvargina organizmą. Kai kurie alina imuninę sistemą ir daro mus mažiau atsparius ligoms ir net vėžiui. Mūsų organizmas pastoviai stengiasi, kad energijos ištekliai būtų geriausiai naudojami. Pavyzdžiui, naktį jie naudojami sukauptų pažeidimų ir imuninės sistemos atitaisymui. EMS dieną ir naktį iš telefono bazinių stočių, radijo ir televizijos antenų veikia mus, neleisdama organizmui atkurti imuninės sistemos. Ilgainiui tai sukelia nuolatinį nuovargį, rimtus imuninės sistemos sutrikimus, dėl kurių atsiranda įvairios ligos, įskaitant neurologines ir vėžį [16].

Lietuvoje ir pasaulyje sparčiai plinta bevielis internetas. Visą informaciją neša impulsų pavidalo mikrobangos, panašiai kaip ir mobiliųjų telefonų. Yra vis daugiau duomenų, kad nuolatinė bevielio interneto ir mobiliųjų telefonų tinklų antenų EMS sukelia panašius reiškinius žmonėms, o ypač vaikams.

Kodėl EMS ne visus veikia vienodai? Tai normalus biologinis nepastovumas. Juk ne visi rūkoriai miršta nuo vėžio. Rūkymas tik padidina vėžio riziką. Panašiai ne visus veikia ir nejonizuojančioji EMS. Tam gali turėti įtakos daug veiksnių. Kai kurių žmonių kraujuje gali būti daugiau kalcio, kuris stabilizuoja ląstelių membranas. Kiti gali turėti stipresnius natūralius apsaugos mechanizmus arba jie įsijungia esant skirtingam kalcio kiekiui. Kitų žmonių apsaugos mechanizmas gali būti jau susilpnėjęs dėl ligų arba ilgo EMS poveikio. Kiti gal jau kenčia nuo įvairių simptomų, bet jų dėl nežinojimo nesieja su EMS poveikiu.

Net jeigu jūs nejaučiate jokių EMS poveikio simptomų, nusiraminimui nėra pagrindo. Didėjant EMS taršai pasaulyje ir Lietuvoje, mes vis daugiau esame veikiami elektromagnetinių laukų ir mūsų kūnams vis sunkiau ir sunkiau su ja susidoroti. Daugeliu aspektų EMS poveikio ir pirmalaikio senėjimo reiškiniai yra panašūs.

Tad ką daryti? Nedaugelis žmonių norėtų atsisakyti mobilių telefonų ar skaitmeninės televizijos. Bet dėl savo asmeninio saugumo, kalbėkite rečiau ir trumpiau, kad organizmas spėtų atstatyti savo natūralias funkcijas. Bendraukite dažniau žinutėmis nei balsu, venkite telefonu naudotis internetu. Tačiau gyvenantys arti bazinių stočių ar televizijos bei radijo stočių pasirinkimo neturi. Mobiliųjų telefonų antenos be jokios atsakomybės kabinamos net vaikų žaidimo aikštelėse (7 pav.). Jų EMS žaloja vaikus. Kabelinis internetas yra saugesnis, greitesnis ir patikimesnis. Saugus yra ir laidinis telefonas.

7 pav. Dublino prekybos centras

Labai dažnai matome gyvenvietėse mobiliųjų tinklų antenas ant vandens bokštų. Dar prieš dešimt metų Goldsworthy A. ir kt. [19] nustatė, kad EMS vandenį padaro biologiškai aktyviu, kuris keletą dienų taipogi gali kenkti žmonių sveikatai panašiai, kaip ir spinduliuotė, sklindanti iš antenų.

Tokiu būdu elektromagnetinės spinduliuotės problema yra daug rimtesnė [20-24], nei daugelis žmonių iki šiol įsivaizdavo. Mobilieji telefonai ne mobilesni už batus, todėl ir plinta kaip batai, jais dabar naudojasi apie pusė pasaulio žmonių. Todėl pasaulyje plintantis genetinis pakenkimas grąsina visai žmonijos rūšiai. Kaip mobilūs telefonai žaloja sveikatą skaitykite (http://www.psrast.org/mobileng/mobilstarteng.htm). Europos, Amerikos ir Azijos šalyse kyla galinga gydytojų protesto banga (žiūr.http://www.next-up.org/newsoftheworld/, raginanti mobiliųjų telefonų ir bevielio interneto tinklus mažinti leistiną elektromagnetinės spinduliuotės normą gyvenamoje aplinkoje iki 0,1 mkW/cm2 (Lietuvoje ji yra 10 mkW/cm2) (8 pav.).

Tačiau Lietuvos gydytojai tyli ar net klaidina žmones. Net japonai griauna netinkamose vietose pastatytus mobiliųjų ryšių antenų bokštus (9 pav). Dalį pastarųjų mokslinių tyrimų rezultatų žingeidus skaitytojas gali rasti specialiai cituojamoje literatūroje.

9 pav. Japonai griauna antenų bokštą

Literatūra:

[1]. Bawin S.M. ir kt.(1975), Effects of modulated VHF fields on the central nervous system. Ann. NY Acad. Sci. 247, 74-81.

[2]. Blackman C.F. ir kt. (1982), Effects of ELF fields on calcium-ion efflux from brain tissue in vitro. Radiation Research 92, 510-520.

[3]. Ha B-Y (2001), Stabilization and destabilization of cell membranes by multivalent ions. Phys. Rev. E 64, 051902 .

[4]. Lai H., Singh N.P. (1995), Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells. Bioelectromagnetics 16, 207-210.

[5]. Reflex Report (2004), http://tinyurl.com/cf3q4.

[6]. Agarwal A. ir kt. (2006), Relationship between cell phone use and human fertility. Fertility and Sterility 86 (3) Suppl. 1 S283. (http://tinyurl.com/28rm6n).

[7]. Agarwal A. ir kt. (2007), Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic. Fertility and Sterility. (doi:10.1016/j.fertnstert.2007.01.166).

[8]. Salford L.G. ir kt. (2003). Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environmental Health Perspectives 111, 881-883.

[9]. Chu Q. ir kt. J (2001), EGTA enhancement of adenovirus-mediated gene transfer to mouse tracheal epithelium in vivo. Human Gene Therapy 12, 455-467.

[10]. Hussar P. ir kt. (1997), Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex. J. Comparative Neurology 387, 167-178.

[11]. Weiss D.J. ir kt. (2003), Transient increase in lung epithelial tight junction permeability. Molecular Therapy 8, 927-935.

[12]. Arrieta M.C. ir kt. (2006), Alterations in intestinal permeability. Gut 55, 1512-1520.

[13]. Eltiti S. ir kt. (2007), Does short-term exposure to mobile phone base station signals increase symptoms in individuals who report sensitivity to electromagnetic fields? http://tinyurl.com/39ddyv cell_phone_and_cell.doc 17.

[14]. Matthews E.K. (1986), Calcium and membrane permeability. British Medical Bulletin 42, 391-397.

[15]. Abdel-Rassoul G. ir kt. (2007), Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology 28, 43-440.

[16]. Beason R.C. (2002), Responses of neurons to an amplitude modulated microwave stimulus. Neuroscience Letters 333, 175-178.

[17]. Hawley T. (2000), How early experiences affect brain development. http://tinyurl.com/5u23ae.

[18]. Hill E.L (2003), Understanding autism: insights from mind and brain. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 358, 281-289.

[19]. Goldsworthy A. ir kt. (1999), Biological effects of physically conditioned water. Water Research 33, 1618-1626.

[20]. Anderson L.E. (2007), Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields: the Question of Cancer. Battelle Press, Columbus, Ohio, pp 189-208.

[21]. Blank M., Goodman R. (2000), Stimulation of stress response by low frequency electromagnetic fields: possibility of direct interaction with DNA. IEEE Trans. Plasma Sci. 28, 168-172.

[22]. Diem E. ir kt. (2005), Non-thermal DNA breakage by mobile phone radiation in human fibroblasts. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 583, 178-183.

[22]. Fejes I. ir kt. (2005), Is there a relationship between cell phone use and semen quality? Arch. Andrology 51, 385- 393.

[24]. Lew V.L. ir kt. (1988), Mechanism of spontaneous inside-out vesiculation of red cell membranes. J. Cell. Biol. 106, 1893-1901.