Prof. Jonas Grigas. Mobiliųjų ryšių bazinių stočių spinduliuotės poveikis

Post date: Mar 10, 2011 11:49:14 AM

Mes tarsi maudomės elektromagnetinės spinduliuotės (EMS) jūroje. EMS gali būti didelės energijos arba jonizuojanti (skaidanti atomus į jonus) ir mažos energijos arba nejonizuojanti. Didelės energijos kvantas, krentantis į mūsų organizmą, molekules sutrauko panašiai, kaip akmuo, mestas į voratinklių guotą. Todėl jonizuojančios spinduliuotės žalą visi lengvai supranta. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžia radioaktyvios medžiagos, Rentgeno aparatai, ji sklinda ir iš kosmoso. Ji dažnai vadinama radiacija, nors radiacija lietuviškai reiškia spinduliuotę. Sunkiau žmonės supranta nejonizuojančios spinduliuotės keliamą pavojų, kurios kvantų energija yra maža. O tą nejonizuojančios EMS jūrą pastarąjį dešimtmetį daugiausiai sukūrė mobilių ryšių priemonės – bazinės stotys ir patys mobilūs telefonai.

Mobilaus ryšio bazinė stotis yra būtina mobiliam ryšiui. Be bazinių stočių mobilūs telefonai neveiktų. Bazinę stotį sudaro patalpa, kurioje yra daug elektronikos, ir bokštas, kurio viršuje pritvirtintos antenos – elektromagnetinių bangų siuntimo iš bazinės stoties ir priėmimo antenos, skirtos priimti bangas iš mobilių telefonų. Kai skambiname mobiliu telefonu, signalas iš telefono antenos siunčiamas į bazinės stoties anteną. Bazinė stotis skiria šiam ryšiui laisvą radiodažnių kanalą ir perduoda informaciją pagal paskirtį. Judant ryšys automatiškai seka paskui ir prisijungia prie kitų bazinių stočių, į kurių veikimo teritoriją patenka žmogus. Vieną bazinę stotį sudaro kelios celės (1 pav).

1 pav. Bazinių stočių sistema

Celė yra vienos antenos aprėpimo plotas. Celių ribos persidengia, kad vartotojas neprarastų ryšio su bazine stotimi ir jo pokalbis judant iš vienos vietos į kitą nenutrūktų. Bazinių stočių antenos įrengiamos ant bokštų, aukštų pastatų stogų ar vandens bokštų. Antenos turi būti pakankamai aukštai, kad jų spinduliuotė aprėptų kuo didesnį plotą. Kalbant telefonu tik maža dalis telefono skleidžiamos spinduliuotės patenka į bazinės stoties anteną. Kita yra išsklaidoma aplinkoje, todėl telefonas turi spinduliuoti galingą signalą – tuo galingesnį, kuo toliau esate nuo bazinės stoties (2 pav.).

2 pav. Tolstant nuo bazinės stoties, spinduliuotė stiprėja

Kita vertus, kuo daugiau žmonių kalba mobiliais telefonais, tuo didesnė aplinkoje yra elektromagnetinė tarša.

Bazinių stočių EMS saugumas pasaulyje plačiai tiriamas ir diskutuojamas. Vis daugėja mokslinių duomenų, kad šių stočių skleidžiama EMS kelia pavojų žmonių sveikatai. O ar žinote, kiek mobilių ryšių antenų yra jūsų kaimynystėje? Kai kurios bazinės stotys turi keletą antenų.

Mobilių telefonų industrija sparčiai plečiasi. Pasaulyje mobiliais telefonais kalba apie 4 mlrd. žmonių. Mobilų telefoną nešiojasi net prezidentai (3 pav.).

3 pav. Mobilųjį telefoną nešiojasi net prezidentai

Kiekvienoje šalyje yra šimtai arba tūkstančiai mobilių ryšių bokštų su antenomis, kiekviena iš kurių spinduliuoja kelias dešimtis vatų

Telekomunikacijų kompanijos antenas kelia visur, kur įmanoma, net ant kryžių (4 pav.).

4 pav. Antenos keliamos net ant kryžių

Antenas Lietuvoje UAB “Antena” 1992 m. pradėjo statyti mobilaus korinio ryšio bazines stotis ir dabar yra apie 2100 Omnitel, Tele2 ir Bitė Lietuva operatorių mobilių ryšių bokštų. Vien Omnitel turi apie 1800 bazinių stočių. Ši industrija teigia, kad jų antenų spinduliuotė yra saugi, bet nuolat auga fizikų ir gydytojų skaičius, kurie su tuo nesutinka ir mato artėjančią sveikatos krizę. Bazinių stočių antenos keleto kilometrų atstumu spinduliuoja tokias pat mikrobangas, kurios šildo ar kepina maistą jūsų mikrobanginėje krosnelėje, tik mažesnės galios.

Tyrimai seniai parodė, kad net silpna EMS žaloja DNR ir ląsteles, ypač nervų, silpnina imuninę sistemą, skatina smegenų auglius ir vėžį, sukelia depresiją, Alzeimerio ir daugelį kitų ligų [1].

Kalbant telefonu spinduliuotė įsiskverbia giliai į smegenis (5 pav.).

5 pav. Spinduliuotė kalbant telefonu

Didžiausią pavojų EMS kelia vaikams, nes jų plonesnė galvos kaukolė, greičiau auga jų smegenų ir kitos ląstelės, o spinduliuotė iš telefono antenos įsiskverbia giliau (6 pav.).

6 pav. EMS poveikis vaiko smegenims

Didesnė rizika yra ir pagyvenusiems silpnesniems žmonėms bei nėščioms moterims.

Didžiosios Britanijos gydytojai paskelbė įspėjimą vaikams iki 16 metų nesinaudoti mobiliais telefonais ir kitaip riboti buvimą EMS veikimo vietose [2]. Taip pat įspėja ir kitų tyrimų autoriai [3].

Ilgalaikis ir besikaupiantis EMS poveikis iš bazinių stočių antenų neturi precedento istorijoje. Dar nėra galutinių tokio poveikio įvertinimų, bet didėjantis mokslinių duomenų skaičius rodo, kad žalingi sveikatai efektai yra realūs. Naujosios Zelandijos biofizikas dr. Neilas Čeris (Cherry) rašo:

„Nėra EMS saugios ribos. Higienos normos remiasi tik šiluminiu poveikiu, bet nešiluminis poveikis ne mažiau pavojingas. Jis ardo DNR, naikina ląsteles ir taip skatina vėžio atsiradimą. Jis padidina vėžio riziką 2-5 kartus“. Kaip EMS naikina ląsteles jau rašėme [4].

JAV sveikatos agentūra kritikuoja Federalinę ryšių komisiją (FRK) už talkininkavimą telekomunikacijų pramonei. Visi FRK nariai yra buvę arba dabar susiję su 40 mlrd. JAV dolerių vertės telekomunikacijų pramone, kuri nuslopina žmonių sveikata susirūpinusių balsus. Vermonto Aplinkosaugos centro dr. Cathy Bergman sako: „Mūsų federalinė vyriausybė kažkada tvirtino, kad ir asbestas, cigaretės, DDT ir kiti pesticidai yra saugūs, kol po dešimtmečių pasirodė, kad jie yra kenksmingi“.

Kitos JAV Federalinės agentūros taipogi nesutinka su FRK norma ir reikalauja, kad EMS būtų įvardyta kaip galimas karcerogenas. Kalifornijos komunalinių paslaugų komisija pareikalavo iš telekomunikacijų bendrovių nestatyti antenų netoli mokyklų ir ligoninių. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė: „Daugelis epidemiologinių tyrimų parodė galimą ryšį tarp EMS ir vėžio rizikos, nors tyrimų dar nepakanka“. Dr. Robertas Bekeris (Becer) sako: „Dabar didžiausias taršos šaltinis žemės aplinkoje yra EMS didėjimas. EMS, kažkada laikyta saugia, dabar koreliuoja su didėjančiu apsigimimų, Alzeimerio ligų, mokymosi sutrikimų, chroniško nuovargio simptomų ir vėžio ligų skaičiumi“.

Du kartus nominuotas Nobelio premijai JAV fizikas Gerardas Hylandas (Hyland) teigia, kad dabartinių mobilių tinklų bazinių stočių antenų spinduliuotė nesaugi, nes remiasi tik šiluminiu EMS poveikiu. Egzistuojančios higienos normos nesaugo nuo nešiluminio poveikio, o „žmonės skeptiškai žiūri į valdžios ir industrijos bandymus tikinti žmones, kad viskas yra gerai ir rūpinasi tik savo pačių interesais“. 1996 m. JAV telekomunikacijų pramonė paskyrė 39 mln. dolerių kongreso lobistams, kad būtų priimti įstatymai, leidžiantys statyti bazinių stočių bokštus žmonių kaimynystėje. JAV gyventojai vis daugiau piktinasi ir protestuoja prieš nuolatinį priverstinį jų veikimą EMS be jokių jos saugos įrodymų.

Kai brangus antenų bokštas jau pastatytas, labai sunku įrodyti, kad spinduliuotė viršija leistinas ribas. Beveik nėra priemonių įrodyti, kad antena spinduliuoja daugiau nei leidžiama. Patys gyventojai įvairiose šalyse matuodami EMS įrodo, kad ji dažnai kelis kartus didesnė už leidžiamą.

Smegenų augliai yra antroji vaikų ir paauglių vėžio susirgimų rūšis JAV. Kai kurie neigiami EMS poveikio efektai pasirodo greitai, kiti, kaip vėžys, po 3-10 metų. Hyland sako, kad mes neturime būti bandomosios jūrų kiaulytės sekančius 10-20 metų. Dabar telekomunikacijų bendrovės eksperimentuoja su mūsų sveikata.

Dabartinis JAV standartas leidžia bazinėms stotims spinduliuoti mikrobangų energijos tankį nuo 580 iki 1000 mkW/cm2 (mkW – mikrovatų). Tačiau tik 6 minutes leidžiama veikti 10 mW/cm2 (mW – milivatų). Kitose šalyse ta leistina spinduliuotės norma mažesnė. Australijoje ji yra 200 mkW/cm2, Rusijoje, Kanadoje, Italijoje 10 mkW/cm2 ir tik darbo vietoje. Dažnai žiniasklaidoje teigiama, kad Lietuvoje leistina spinduliuotės norma yra griežčiausia. Tai netiesa. Dar prieš kelis dešimtmečius buvusioje Čekoslovakijoje leistina nuolatinės spinduliuotės norma elektronines priemones aptarnaujantiems darbuotojams darbo vietoje buvo 25 mkW/cm2, o impulsinės 10 mkW/cm2, kitiems darbuotojams darbo vietoje nuolatinės spinduliuotės 10 mkW/cm2, o impulsinės tik 1 mkW/cm2. Kinijoje leistina spinduliuotės norma yra 6 mkW/cm2, Šveicarijoje 4 mkW/cm2, Zalcburge (Austrija) 0,1 mkW/cm2, o Naujoji Zelandija siekia įteisinti tik 0,02 mkW/cm2. Lietuvoje leidžiama žmones nuolat spinduliuoti 10 mkW/cm2 mikrobangų galios tankiu, t.y. į kiekvieną vaiko akį galima nuolat spinduliuoti 10 mkW/cm2. Ta leistina spinduliuotės norma anaiptol nėra saugi.

Priešingai nei teigia telekomunikacijų pramonė, yra daugybė įvairių šalių mokslinių, epidemiologinių ir medicininių įrodymų, kurie patvirtina, kad bazinių telefonų stočių spinduliuotė sukelia daugelį pavojingų sveikatai reiškinių [5,6,7,8].

Mokslininkai teigia, kad dabartinės EMS higienos normos yra pasenę, jos remiasi tik EMS šiluminiu poveikiu, tik audinių kaitimu, tarsi kepimu mikrobangoje krosnelėje. O kadangi telefonų ir jų bazinių stočių antenų skleidžiama EMS neiškepina žmogaus kūno audinių, tai, primityviai galvojant, tokia EMS ir nekenksminga. Tos higienos normos neįskaito nešiluminio EMS poveikio, kuris, kaip seniai žinoma [1], yra ne mažiau kenksmingas, nes būtent jis sukelia atminties nusilpimą, DNR ardymą, smegenų vėžį ir neurologines ligas.

Gydytojai sako, kad EMS sujaukia normalią nervinių ir kitų ląstelių veiklą. Dr. Georgės Karlo (Carlo), vykdydamas 28 mln. dolerių vertės tyrimą telekomunikacijų pramonės užsakymu, rado EMS genetinį pakenkimą, audinių fiziologijos pakitimą ir siekia, kad būtų nustatyta maža EMS higienos norma.

Vienos rezoliucija (1998), kurią pasirašė 16 pasaulio mokslininkų, teigia, kad moksliškai įrodyti silpnos EMS biologinio poveikio efektai ir būtina nustatyti saugias EMS higienos normas, kurių dabar nėra. Zalcburgo rezoliucija, priimta 2000 m. atsižvelgiant į nešiluminį EMS poveikį, draudžia skleisti didesnę nei 0,1 mkW/cm2 spinduliuotę.

Bazinių stočių antenos (7 pav.) priverstinai nuolatos spinduliuoja žmones.

7 pav. Spinduliuotė mūsų aplinkoje

EMS skatina ląstelių dauginimąsi ir DNR ardymą. Naujausi moksliniai tyrimai rodo neigiamus efektus net veikiant daug mažesne spinduliuote (pradedant nuo 0,01 mkW/cm2) nei dabartinės higienos normos leidžia. Tokia spinduliuotė gali būti daugiau nei už kilometro nuo bazinės stoties antenos. Nuolat veikdama ji sukelia galvos skausmus, miego sutrikimus, atminties praradimą, priepuolius, širdies ritmo padidėjimą, spermos sunykimą, nervų sistemos nykimą. Pateiksime tik keletą pavyzdžių.

Keletas gydytojų iš Vokietijos Naila miesto atliko tyrimą, ar žmonės, gyvenantys arti mobiliųjų ryšių stočių antenų, patyrė didesnę vėžio riziką? Jie tyrė 1000 pacientų per 10 metų. Aplinkoje nebuvo sunkiosios pramonės, aukštos įtampos linijų, elektrinių traukinių ar teršalų. Jie nustatė, kad naujai atsiradęs vėžys buvo tris kartus dažnesnis tarp tų, kurie gyveno iki 400 m nuo bazinių stočių antenų lyginant su tais, kurie gyveno toliau. Jie taipogi nustatė, kad veikiant EMS pacientai suserga vėžiu vidutiniškai 8 metais anksčiau.

Tyrėjų kompiuterinis modeliavimas parodė, kad spinduliuotė arčiau nei 400 m nuo antenos yra 100 kartų didesnė nei už šios ribos daugiausiai dėl papildomos antenų diagramų antrinių lapelių spinduliuotės. Didžiausias sergamumas buvo krūties vėžiu, toliau sekė prostatos, kasos, skrandžio, odos, plaučių ir kraujo vėžys.

Kitą tyrimą atliko Izraelio Tel Avivo universitetas su 622 Netanya klinikos pacientais, gyvenančiais 3-7 metus netoli bazinės stoties antenos ir rezultatus palygino su 1222 kontroliniais pacientais, gyvenančiais toliau.

Žmonių, gyvenančių arčiau nei 350 m nuo bazinės stoties rezultatai taipogi buvo pritrenkiantys. Iš 622 pacientų, 8 įvairios vėžio formos buvo diagnozuotos tik po metų. Tuo tarpu iš 1222 kontrolinių pacientų buvo tik 2 diagnozuotas vėžys. Taigi vėžio rizika dėl EMS padidėjo 4,15 kartų lyginant su kitais Izraelio gyventojais. Moterys yra daugiau pažeidžiamos. Septyni iš aštuonių vėžio atvejų buvo diagnozuoti moterims. Pasibaigus tyrimams, po metų vėl buvo diagnozuoti 8 nauji vėžio susirgimai ten pat gyvenantiems asmenims.

Ką apie tai sako ekspertai šiais metais [9] ir ko nenori girdėti telekomunikacijų pramonė?

* EMS suardo jūsų natūralią energetiką, sukelia stresą, kuris susilpnina organizmo galimybę pasveikti.

* Po 10 metų naudojimosi mobiliu telefonu, vyrų spermos kiekis sumažėja 30 proc.

* Dviejų valandų EMS poveikis gali negrįžtamai sugadinti smegenų DNR.

* Kasmet diagnozuojama nuo 40 000 iki 50 000 naujų smegenų auglių ir akių vėžio atvejų, susijusių su mobilių telefonų naudojimu.

* Mobilių telefonų spinduliuotė sumažina organizmo energiją ir sukelia nuovargį.

* Mobilių telefonų spinduliuotė įsiskverbia į 50 proc. ar daugiau vaiko galvos.

* Australijos neurochirurgas dr Čarlis Teo (Charles Teo) tvirtina, kad pastaraisiais metais vaikų vėžinių auglių skaičius padidėjo 21 proc.

* EMs žymiai padidina kraujo spaudimą.

2008 m. rugsėjo mėnesį pirmoje tarptautinėje konferencijoje, įvykusioje Švedijos Karališkoje draugijoje, skirtoje mobilių telefonų įtakai sveikatai, Orebro universitetinės ligoninės profesorius Lenartas Hardelis (Lennart Hardell) paskelbė, kad jo tyrimų rezultatai rodo, jog vaikams ir paaugliams rizika susirgti smegenų vėžiu yra penkis kartus didesnė, jei jie naudoja mobilų ar belaidį telefoną. Jis teigia, kad šiuolaikinė jaunimo karta gali patirti “epideminę” ligą tolimesniame gyvenime. Tais pačiais metais Europos Parlamentas 522 balsais prieš 16 nubalsavo įpareigoti šalių ministrus priimti griežtesnes mobilių ir belaidžių telefonų, Wi-fi ir kitų įrenginių spinduliuotės normas, ypač dėl didžiausio jos poveikio vaikams. Lietuvos kadencinės vyriausybės tai ignoravo.

Profesorius Hardelis teigia: “Tai įspėjantis ženklas. Tai labai keliantis nerimą ženklas. Turime imtis atsargumo priemonių.” Jo nuomone vaikai iki 12 metų neturėtų naudotis mobiliais telefonais, o paaugliai turėtų naudoti tik ausines ar laisvų rankų įrangą. Sulaukus 20 metų pavojus sumažėja, nes smegenys jau susiformavę. Jo manymu spinduliuotės pavojus net didesnis nei jis ištyrė, nes daugelis vėžio rūšių išsivysto per ilgą laiką, ilgesnį, nei atsirado mobilūs telefonai.

Profesorius Deividas Kogonas (David Coggon) iš Didžiosios Britanijos konferencijoje pasakė: “Gąsdinantis yra penkis kartus vėžio padidėjimas tarp jaunimo, kuris pradėjo naudoti mobilius telefonus vaikystėje”. 2000 ir 2005 metais du tyrimai vadovaujant Didžiosios Britanijos vyriausiajam vyriausybės mokslininkui Serui Viljamui Stiuartui (William Stewart) rekomendavo suvaržyti ir sumažinti iki minimumo galimybes vaikams naudotis mobiliais telefonais. Lietuvoje reklama ragina vaikus ir suaugusius kuo daugiau kalbėti mobiliais telefonais, o kai kurie Lietuvos mokslininkų mantiją užsivilkę, bet telekomunikacijų bendrovių interesus ginantys asmenys šimtus pasaulio mokslininkų, įspėjančių žmones apie elektromagnetinės spinduliuotės žalingą poveikį sveikatai, vadina šarlatanizmu [10]. Taip jie kovoja prieš mokslą, nes mokslininko pareiga yra kurti ir skleisti mokslo žinias. “Kad bazinių stočių tankis šalyje didėja nėra blogai, priešingai“- teigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas Ričardas Visvaldas Pocius.

Ar turime būti priklausomi nuo telekomunikacinių bendrovių? Niekas nesiūlo griauti bazinių stočių antenas ar bokštus, bet nori, kad jie skleistų saugią spinduliuotę. Jei Austrija sumažino 10000 kartų EMS normą, kodėl kitos šalys negali? Tai tik daugiau kainuotų telekomunikacijų bendrovėms. Negalime leisti, kad jos statytų bet kur ir visur savo antenų bokštus, atsižvelgdamos vien į savo interesus. Jos antenų bokštus turi statyti saugiausiose žmonėms vietose.

Europos Komisija 2000 m. vasario 2 d. paskelbė: “ Ten, kur trūksta mokslinių įrodymų, kur jie yra negalutiniai ar neaiškūs ir preliminarūs moksliniai įvertinimai rodo, kad yra rimto pagrindo susirūpinimui, kad potencialiai pavojingi efektai aplinkai, žmonėms, gyvūnams ar augalams yra nesuderinami su pasirinktos apsaugos lygmeniu, turi būti taikomas atsargumo principas” [11]. Pasižvalgius po Lietuvą akivaizdu, kad keldamos bazinių stočių antenas telekomunikacijų bendrovės jo nepaiso.

“Pasaulyje, kuriame negalima platinti vaistų, neįrodžius jų saugumo, kuriame abejojama seniai žinomų žolių naudojimu, o jų saugumas kruopščiausiai tiriamas, kuriame negalima platinti naujų maisto produktų be kruopštaus patikrinimo, mintis, kad galime be jokių apribojimų naudotis mobilių ryšių priemonėmis, įskaitant telefonus ir bazinių stočių antenas, yra dvigubo standarto beprotybė. Aš sakau ne tik kaip redaktorius ir mokslininkas, kuris giliai įsigilinęs į visus tyrimus, bet ir kaip tėvas, dėl smegenų vėžio netekęs mylimos dukters“ – rašo Kris Vuleimsas (Chris Woollams), žurnalo Integrated Cancer and Oncology News (Jungtinės vėžio ir onkologijos naujienos) redaktorius.

Ką galima padaryti? Savivaldybės privalo kontroliuoti bazinių stočių antenų statybos vietą, kad užtikrintų ryšį ir žmonių saugumą. Kitose šalyse žmonės reikalauja iš savivaldybių, o jos iš telekomunikacijų bendrovių, kad EMS jų nežalotų. Žmonių renkamas meras turi teisę nugriauti ne vietoje pastatytas antenas. Deja, Lietuvoje Seimas net neleidžia žmonėms rinkti mero. Piliečių sveikatos apsauga turėtų būti pagrindinis savivaldybių rūpestis.

Daugiau apie tai skaitykite:

[1] Kaip žmones veikia elektromagnetiniai laukai? Mokslas ir gyvenimas, 2004, Nr. 10,11,12;

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=850&kas=straipsnis&st_id=5256

[2] Mobiles Risk to Children, Daily Mail (UK), 2005-05-11.

[3] Radiofrequency Radiation Health Studies (2000). http://www.sageassociates.net

[4] Mobilūs telefonai ir sveikata. Mokslas ir gyvenimas, 2010, Nr. 2; http://www.homosanitus.lt/lt/homo_sanitus/turinys/ka_mes_vartojame/Mobilus_telefonai_ir_sveikata

[5] Electromagnetic Fields and Health.

http://www.wave-guide.org/archives/bridlewood/biblio.html

[6] Biological Effects from Radiation. http://www.wave-guide.org/library/studies.html

[7] http://www.sageassociates.net/rfcharteportbio-sample.pdf

[8] Phone Tower on High School. http://www.cyburban.com/~lplachta/safeweb2.htm

[9] http://www.mariatiffin.com/smarthealth.html

[10] Lietuvos žinios, 2009-12-31.

[11] http://ec.europa.eu/environment/docum/20001_en.htm