Prof. Jonas Grigas. Mobilūs telefonai ir smegenų vėžys

Post date: Feb 21, 2011 1:56:58 PM

Europos Komisija (EK) prieš 10 metų paskelbė „atsargumo principą“, kuris “privalo būti taikomas ten, kur moksliniai duomenys yra nepakankami, negalutiniai arba neaiškūs, bet preliminarūs moksliniai įvertinimai rodo, jog yra pagrindo susirūpinti, kad potencialiai pavojingi poveikiai aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai gali būti nepakankami apsaugoti”

http://ec.europa.eu/environment/docum/20001_en.htm).

Pasvarstykime, ar laikosi Lietuvos valstybinės institucijos ir telekomunikacijų bendrovės šio EK reikalavimo?

Priežastys, verčiančios susirūpinti

14 šalių 45 mokslininkai specialistai 2009 m. paskelbė 45 psl. dokumentą „Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern“, kuris patiekia išsamią nepriklausomų mokslinių tyrimų informaciją apie mobilių telefonų spinduliuotės riziką smegenų augliams. Jo pagrindinės tezės yra:

a) nepriklausomi nuo verslo tyrimai aiškiai rodo, kad mobilių telefonų naudojimas kelia didelę smegenų auglių riziką;

b) elektromagnetinių laukų (EML) poveikio normos pagrįstos klaidinga prielaida, kad mobilių telefonų elektromagnetinė spinduliuotė neturi kitokio poveikio išskyrus šiluminį. Yra tūkstančiai mokslinių tyrimų, rodančių, kad yra pavojingi EML biologiniai efektai, nesukeliantys šiluminio poveikio (www.bioinitiative.org).

c) Lietuvoje pagarsintų Interphone tyrimų tikslas buvo sumažinti mobilių telefonų spinduliuotės keliamą pavojų smegenų augliams.

Panagrinėkime tik svarbiausias rūpestį keliančias priežastis.

1 priežastis: verslo tyrimai parodė, kad mobilieji tyrimai sukelia smegenų auglius. Dr. George Carlo, mobilių telekomunikacijų pramonės asociacijos (CTIA) vadovas 25 mln. JAV dolerių tyrimų projekte parodė, kad smegenų vėžio rizika padvigubėja po 6 metų naudojimosi mobiliuoju telefonu, atsiranda akustinės neuromos rizika ir genetinis poveikis žmogaus kraujui.

2 priežastis: Pakartotiniai pramonės tyrimai (2000-2002) taipogi rodė 20 proc. padidėjusią telefonų sukelto vėžio riziką kiekvieniems telefono naudojimo metams. Kuo ilgiau naudojiesi telefonu, tuo didesnė vėžio rizika.

3 priežastis: Interphone tyrimai teigia, kad mobiliųjų telefonų spinduliuotė iki 10 metų apsaugo nuo smegenų vėžio. Panašiai teigia ir Danijos Telekomo finansuoti tyrimai. Profesorius Armstrong teigia, kad šiuose tyrimuose ”matosi finansiniai užsakovų interesai.

4 priežastis: Nepriklausomi tyrimai rodo, kad mobilūs telefonai sukelia smegenų vėžį.

Švedijos profesorius Lennart Hardell nustatė žymų smegenų vėžio rzikos padidėjimą naudojantis 10 ar daugiau metų mobiliu ar bevieliu telefonu: kiekvieni telefono naudojimo metai padidina vėžio riziką 8 proc.; po 10 ar daugiau metų rizika padidėja 280 proc.; vaikams ir paaugliams ši rizika padidėja 420 proc.

5 priežastis: Didžiausias mobiliųjų telefonų spinduliuotės pavojus smegenų augliams yra vaikams, ir kuo vaikas jaunesnis, tuo pavojus didesnis. Dažnai vaikai miega, pasidėję po pagalve mobilų ar bevielį telefoną. Bet būdami įjungti ryšių tinkle telefonai spinduliuoja elektromagnetines bangas ir po pagalve, todėl visą naktį jie spinduliuoja į vaiko smegenis. Izraelio vaikų smegenų auglių tyrimai parodė, kad vaikai, kurie naudojosi telefonais jaunesni nei 5 metų smegenų auglių rizika buvo padidėjusi 356 proc., kurie naudojo telefonus tarp 5 ir 10 metų padidėjusi smegenų auglių rizika buvo 224 proc., o kurie naudojo telefonus vyresni nei 10 metų smegenų auglių rizika padidėjusi 47% proc. Kadangi neaišku, kiek metų ta smegenų auglių rizika išlieka padidėjusi, privalu laikytis „atsargumo principo“. Švedų tyrimai taipogi parodė 420 proc. padidėjusią vaikų smegenų auglių riziką, naudojant mobilius telefonus ir 340 proc. riziką, naudojant bevielius telefonus.

6 priežastis: Daugelio šalių vyriausybės draudžia vaikams naudotis mobiliais telefonais.

Prancūzijoje draudžiama pardavinėti vaikams mobilius telefonus ir naudotis jais pradinėse mokyklose. Rusijojs vadovai rekomendavo vaikams iki 18 metų nesinaudoti mobiliais telefonais. Panašiai Didžioj Britanija, Izraelis, Belgija, Vokietija ir Indija suvaržė vaikams naudotis mobiliais telefonais. Suomija įpareigojo tėvus būti per daug atsargius dėl mobilių telefonų spinduliuotės poveikio.

Prancūzijos vyriausybė tapo pirmąja Europoje, viešai paskelbusi draudimą įstatymu reklamuoti mobilius telefonus vaikams iki 12 metų ir naudotis jais iki 6 metų. Ji pareikalavo gamintojų sukurti vaikams telefonus, kuriais jie galėtų tik siųsti ir priimti žinutes, bet negalėtų kalbėtis.

Toronto Valstybinis sveikatos departamentas patarė, kad vaikai iki 8 metų amžiaus gali naudoti mobilius telefonus tik nepaprastais atvejais, o paaugliai ne ilgiau kaip 10 minučių. 2009 Suomijos Radiacinio ir branduolinio saugumo vadovybė rekomendavo vaikų telefonus apriboti tik žinučių siuntimu, tėvams apriboti skambučių skaičių, naudoti laisvų rankų įrangą, vengti skambučių iš judančių mašinų bei traukinių ir kaimo vietovių (kur telefonai daugiau spinduliuoja dėl tolimos bazinės stoties.

2009 m. Korėjos sostinės taryba uždraudė naudoti mobilius telefonus pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Mokiniai negali įsinešti mobilių telefonų ir juos privaloma palikti specialioje patalpoje.

7 priežastis: mobilių telefonų spinduliuotės normos paremtos tik šiluminiu poveikiu. Mobilieji telefonai skleidžia mikrobanginę spinduliuotę. JAV Federalnės ryšių komisijos ir Tarptautinės nejonizuojančios spinduliuotės apsaugos komisijos nustatytos leistinos spinduliuotės normos remiasi tik šiluminiu poveikiu smegenims ir kūnui, t. y. jo kaitimu. Nešiluminis poveikis ignoruojamas. Tačiau jis yra ne mažiau pavojingas už šiluminį.

8 priežastis: Europos Parlamentas nubalsavo pakeisti požiūrį į elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai. 2009 m. Europos Parlamentas 559 balsais prieš 22 nubalsavo:

a) peržiūrėt leistinas elektromagnetinės spinduliuotės ribas;

b) Šalims Narėms paruošti žemėlapius, rodančius poveikį aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, radijo ir mikrobangų telekomunikacijos bokštų, bei telefonų antenų;

c) skelbti elektromagnetinės spinduliuotės lygmens metines ataskaitas;

d) finansuoti plataus masto informavimo priemones jaunimo poveikio elektromagnetine spinduliuote sumažinimui;

e) Šalys Narės turi padidinti tyrimų finansavimą mobilių telefonų spinduliuotės žalingo poveikio sveikatai, ypač vaikų, įvertinimui;

f) pasmerkti mobilių telefonų reklamą vaikams;

g) įvesti reikalavimą rašyti visų bevielių įrenginių spinduliuojamą galią.

9 priežastis: Mobilių telefonų spinduliuotė žaloja DNR ir neginčijamai sukelia vėžį.

Nepriklausomi ir verslo plėtojami tyrimai apie mobilių telefonų spinduliuotės sukeliamą DNR žalojimą dažnai prieštaringi. Verslas stengiasi paneigti šį faktą. Kai tik nepriklausomi moksliniai tyrimai parodo rezultatus, nepalankius telekomunikacijų bendrovių finansiniams interesams, pastarosios inicijuoja tyrimus, sukeliančius abejones originaliems tyrimams. Tačiau vaizdas yra aiškus, kad mokslo išvados palankios nepriklausomų tyrimų rezultatams.

10 priežastis: Mobilių telefonų elektromagnetinė spinduliuotė sukelia kraujo nuotėkį pro smegenų barjerus, kuris skatina smegenų auglius. Šie barjerai saugo smegenis nuo toksiškų smegenims molekulių (pvz., albumino). Lundo universiteto profesorius Leif Salford įrodė, kad mobilių telefonų net silpna spinduliuotė sukelia tokį kraujo nuotėkį pro smegenų barjerus. Vos 0.010 W/kg smegenų savitoji sugertiems galia (SAR) ženkliai padidina albumino nuotėkį per barjerus, sunaikina neuronus ir sukelia demenciją (silpnaprotystę).

11 priežastis: Mobiliuosius telefonus reikia laikyti toliau nuo kūno net nekalbant jais. Telefonų gamintojai rekomenduoja kalbant laikyti telefoną 15 – 25 mm atstu nuo kūno, pripažindami, kad jo spinduliuotė yra žalinga, jei telefonas yra arčiau nei 15 – 25 mm nuo kūno.

12 priežastis: JAV Federalinė Komunikacijų Komisija įspėja dėl nelaidžių telefonų. Šie telefonai turi būti laikomi mažiausiai 20 centimetrų nuo kūno. Jų bazinės stotys nuolat spinduliuoja 24 valandas per dieną. Jų spinduliuotė analogiška mobilių telefonų spinduliuotei.

13 priežastis: Mobilių telefonų spinduliuotė naikina vyrų vaisingumą. Nors ši priežastis nesusijusi su smegenų vėžiu, daugelis vaikų ir vyrų telefonus laiko kišenėse. Daugelis tyrimų parodė, kad telefonų spinduliuotė žudo spermą.

14 priežastis: Seletuno mokslininkų pareiškimas reikalauja reikšmingai sumažinti elektros linijų ir telekomunikacijų technologijų, įskaitant mobilaus ryšio telefonus ir bevieles technologijas, elektromagnetinės spinduliuotės apšvitos apribojimus. 2011-02-03 paskelbtą pareiškimą (http://www.iemfa.org/index.php/publications/seletun) sudarė septyni penkių šalių mokslininkai, remdamiesi patikimais ir vis gausėjančiais duomenimis apie biologinį elektromagnetinės spinduliuotės poveikį. Radijo dažnių ir mikrobangų spinduliuotės dabartiniai standartai (IEEE, FCC ir ICNIRP) nėra pakankami, kad apsaugotų žmones nuo žalingo poveikio, kurį sukelia nuolatinė elektromagnetinė apšvita. Todėl Seletuno mokslininkų grupė mano, kad:

a) viso kūno apšvita neturėtų viršyti 33 µW//kg. Šis lygis apytiksliai 2400 kartų mažesnis nei dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai.

b) egzistuoja pakankamai mokslinių įrodymų, jog standartą, taikomą visam kūnui ir turintį apsaugoti nuo neigiamo poveikio sveikatai, reikia sumažinti iki 0.017 µW/cm2. Tai apytiksliai 50 000 – 60 000 kartų mažiau nei nurodo dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Lietuvoje leidžiama norma yra 10 µW/cm2.

c) gyventojams taikomi standartai vis tiek yra milijardus kartų didesni už natūralius elektromagnetinius laukus, kuriems esant vystėsi visos gyvybės formos. Klaidinga manyti, kad, radijo, televizorių, kompiuterių ir bevielio ryšio prietaisų skleidžiami elektromagnetiniai laukai yra nekenksmingi. Dar neseniai žmonės manė, kad jonizuojanti spinduliuotė ir radiolokatoriai yra nekenksmingi.

Taigi, nepriklausomi nuo verslo interesų tyrimai rodo mobilių telefonų spinduliuotės keliamą didelę smegenų vėžio riziką. Esančios leistinos spinduliuotės normos remiasi klaidinga prielaida tik apie šiluminį spinduliuotės poveikį. Spinduliuotės poveikis yra didžiausias vaikams. Apie tai Lietuvos spaudoje rašau jau 10 metų (www.esmogas.lt). Kaip ilgai mūsų demokratinėje šalyje atsakingosios valdžios institucijos gali nepaisyti primygtinų mokslininkų rekomendacijų stabdyti verslo finansinių interesų skatinamą žmonių, ypač vaikų, žalojimą mobilių telefonų elektromagnetine spinduliuote, apsimesti nieko nežinančios, negirdinčios ir nesuprantančios, ir augančios kartos vėžio ligas užkrauti ant visuomenės pečių? O norintiems suprasti visa čia apžvelgta mokslinė informacija yra originaliuose literatūros šaltiniuose.

Literatūra

2. Electromagnetic Health. Org: “European Parliament Takes Stand on Health Hazards of Wireless Technologies” (2009) (http://sn.im/ksrev).

4. Lahkola et al., Meningioma and mobile phone use, Int. J. Epidemiol. August 2 (2008).

6. Lahkola et al., Mobile phone use and risk of glioma, Int. J. Cancer 120, 1769–1775 (2007).

7. Lönn et al., Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma, Epidemiology 15 (6 Nov 2004).

8. Christensen et al., Cellular telephone use and risk of acoustic neuroma, Am. J. Epidemiol. 159, 277–283 (2004).

9. Lönn et al., Long-term mobile phone use and brain tumor risk, Am. J. Epidemiol. 161, 526–535 (2005).

10. Christensen et al., Cellular telephones and risk for brain tumors. Neurology 64, 1189–1195 (2005).

11. Schüz et al., Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma, Am. J. Epidemiol. 163, 512–520 (2006).

12. T. Takebayashi, S. Akiba, K. Kikuchi et al., Mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan, Occup. Environ. Med. 63, 802–807 (2006).

14. Hepworth et al., Mobile phone use and risk of glioma in adults: case–control study, BMJ 332, 883–887

(2006).

15. Klaeboe et al., Use of mobile phones in Norway and risk of intracranial tumours, Eur. J. Cancer Prev. 16 158–164, (2007)

16. Takebayashi et al., Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic field, and brain tumour, Br. J. Cancer 98, 652–659 (2008).

18. Morgan LL. Estimating the risk of brain tumors from cellphone use. Pathophysiology (Apr 6 2009).

21. Cell Phones, Invisible Hazards in the Wireless Age, An Insiders Alarming Discoveries About Cancer and Genetic Damage, Dr. G. Carlo and M. Schram, Carrol & Graf Publishers, Inc. N. Y. (2001).

22. Hardell et al., Case–control study on radiology work, medical X-ray investigations, and use of cellular telephones as risk factors for brain tumors, MedGenMed. 2 (2000).

23. Muscat et al., Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer, J. Am. Med. Assoc. 284, 20 (2000).

24. Inskip et al., Cellular-telephone use and brain tumors, N. Engl. J. Med. 344, 79–86 (2001).

25. Muscat et al., Handheld cellular telephones and risk of acoustic neuroma, Neurology 58, 1304–1306 (2002).

26. Auvinen et al., Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users, Epidemiology 13, 356–359 (2002).

27. Schüz et al. Cellular Telephone Use and Cancer Risk. J. Nat. Cancer Institute, 98, No. 23 (2006).

28. Hansson M. et al., Studies on the use of mobile and cordless telephones and the risk of brain tumours during 1997–2003, Int. J. Occup. Safety Ergon. 13, 63–71 (2007).

29. Hardell et al. Studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997–2003. Int. Arch. Occup. Environ. Health 79, 630–639 (2006).

30. Hardell and Carlberg. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours. Int. J. Oncology 35, 5-17 (2009).

31. Kundi M. The Controversy about a Possible Relationship between Mobile Phone Use and Cancer. (http://dx.doi.org/ (2008).

32. Hardell et al., Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas, Occup. Environ. Med. 62, 390–394 (2005).

33. Hardell et al., Studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk of benign brain tumours during 1997–2003, Int. J. Oncol. 28, 509–518 (2006).

34. Hardell et al., Cellular and cordless telephone use and the association with brain tumors in different age groups, Arch. Environ. Health 59, 132–137 (2004).

38. Cell Phone Warning: Nations Warning against and Banning Cell Phone Use in Children (www.chetday.com/cellphonewarning.htm, 2009)

39. French government bans advertising of mobiles to children, 2009 (http://sn.im/k14u1).

40. Bremner Ch., Mobile phones to be banned in French primary schools to limit health risks, The Times, (May 27, 2009).

41. Radiation and Nuclear Safety Authority: Children's mobile phone use should be limited, 2009 (http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/en_GB/news_527/).

42. Cell Phone Ban in Korea (http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/07/117_48198.html.

45. The text adopted by the European Parliament can be found at http://sn.im/k2tjz (2009).

46. Phillips et al., Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology (Mar 3 2009).

50. Salford et al. Non-thermal Electromagnetic Fields from Mobile Phones and Base Stations do have Effects Upon the Mamalian Brain. BioEM 2009 Meeting, Davos, Switzerland (16 June 2009).

55. Baste et al. Radiofrequency electromagnetic fields; male infertility and sex ratio of offspring. Eur J Epidemiol. (Apr 16 2008).

56. Argarwal et al. Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic, Fertil Steril.;89, 124-8 (2008).

58. Hardell et al. Use of cellular and cordless telephones and risk of testicular cancer. Int. J. Androl. 30, 115–122 (2007).

59. Electromagnetic Fields Alliance. http://www.iemfa.org/index.php/publications/seletun