Nuorodos į papildomus informacijos šaltinius

International EMF Alliance, Tarptautinis Elektromagnetinių laukų Aljansas , remiamas nepriklausomų įvairių mokslo sričių ekspertų

Pandora Foundation, kurios tikslas remti nepriklausomus nuo industrijos interesų tyrimus, siekiant atskleisti visuomenei tai, ką suinteresuotos šalys nutyli.

BioInitiative ataskaita ,kurioje siekiama pagrįsti saugius apšvitos standartus

Next-Up organizacija Prancūzijoje aktyviai dalyvauja visuomenės švietime