Prof. Jonas Grigas. Mobiliųjų telefonų poveikis smegenims

Post date: Feb 21, 2011 11:04:46 AM

Elektromagnetinės bangos, sklindančios iš mobiliųjų telefonų, gali keisti smegenų bangas ir mūsų elgesį.

Ligoninėse gulint šalia elektronikos prietaisų ir ar skrendant lėktuvais draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, nes jų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos gali paveikti jautrius elektronikos įrenginius ir sutrikdyti jų darbą. Šios bangos taipogi veikia radijo imtuvą, televizorių arba kompiuterį, sukeldamos triukšmus ir kitaip trikdydamos jų darbą. O ar gali šių telefonų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos paveikti mūsų smegenis? O gal smegenys yra visai nejautrios elektromagnetinei spinduliuotei? Yra daugybė mokslinių tyrimų, rodančių, kad jos yra jautresnės nei minėtieji elektronikos prietaisai ir apie tai jau rašėme (Mokslas ir gyvenimas, Nr. 12, 2004;Veidas, 2007 spalio 25). Mobiliaisiais telefonais galima net siųsti įvairias komandas ir valdyti žmonių mintis ir elgesį. Nepaisant to, telekomunikacijų firmos tvirtina, kad mobilieji telefonai saugūs ir džiaugiamės, kad Lietuvoje juos naudoja daugiausia vaikų, kad Seimo nariai jais prakalba 800 Lt per mėnesį. Panagrinėkime ne kriminalinę, o grynai mokslinę šio reiškinio pusę.

Visas mūsų mintis, jutimus ir elgesį valdo elektriniai signalai, kuriuos generuoja neuronai ir perduoda sudėtingais neuronų tinklais į smegenis. Neuronų elektriniai signalai sklinda kaip smegenų elektrinės bangos kurias nesunku aptikti prie žmogaus galvos prispaustais elektrodais, iš kurių signalai paduodami į elektroninį prietaisą, vadinamą elektroencefalografu. Šių prietaisų registruojamos smegenų bangų elektroencefalogramos (EEG) įgalina pažvelgti į smegenų veiklą ir yra galinga gydytojų smegenų veiklos sutrikimų diagnostikos priemonė. Smegenų bangos yra taip glaudžiai susiję su mintimis, kad jos yra geriausiai nustato ribą tarp žmogaus budrumo ir miego, gyvybės ir mirties.

Sveiko žmogaus smegenų bangos keičiasi priklausomai nuo sąmoningo ir nesąmoningo protinio aktyvumo ir sujaudinimo būsenos. Bet mokslininkai gali su smegenų bangomis padaryti daugiau nei tiesiog jas stebėti. Jie gali selektyviai valdyti smegenų funkcijas transkaukoline magnetine stimuliacija (TMS). Ši technologija naudoja galingus elektromagnetinės spinduliuotės impulsus nukreiptus į žmogaus smegenis norint nuslopinti arba sužadinti norimas smegenų sritis.

Nors mobilieji telefonai spinduliuoja daug mažesnės galios elektromagnetinius impulsus nei TMS, kyla klausimas: ar gali elektromagnetiniai signalai, sklindantys iš mobiliojo telefono antenos, paveikti smegenų bangas, kurių dažnis yra rezonansinis su mobiliųjų telefonų elektromagnetinių signalų dažniu? Juk žmogaus didžiųjų smegenų žievė yra vos už poros centimetrų nuo telefono antenos, kurios elektromagnetinės bangos įsiskverbia iki pusės galvos smegenų. Žurnale Scientific American (2008 m. gegužė) Douglas Fields rašo, kad du naujausi tyrimai atskleidžia įdomių žinių.

Pirmasis tyrimas, kurį Rodney Croft vykdė Swinburno Technologijos universiteto Melburne (Australija) Smegenų mokslo institute, siekė išaiškinti, ar mobilaus telefono spinduliuojamos elektromagnetinės bangos keičia žmogaus smegenų bangas. Tyrėjai registravo 120 sveikų vyrų ir moterų smegenų bangas esant prie galvos pridėtam vienam iš populiariausių pasaulyje mobiliajam telefonui Nokia 6110. Kompiuteris valdė telefono režimą ir nei tyrėjai, rašantys EEG, nei tiriamieji asmenys nežinojo, kada telefono antena spinduliuoja elektromagnetines bangas ir kada ne. Tyrimai parodė, kad kai mobilusis telefonas spinduliuoja elektromagnetines bangas žmogaus smegenų alfa bangų amplitudė žymiai padidėja. Alfa bangų aktyvumas tuo didesnis, kuo arčiau yra telefonas prie galvos. Todėl telefono spinduliuotė tiesiogiai atsakinga už smegenų bangų aktyvumo pakitimą.

Alfa bangų dažnis yra 12 Hercų. Šios bangos atspindi žmogaus budrumo ir dėmesio būseną. Dažniausiai manoma, kad alfa bangos yra sumažėjusios protinės veiklos arba minties klajonės rodiklis. Nors šis požiūris matomai yra pernelyg supaprastintas. Croft‘o nuomone, alfa bangos reguliuoja dėmesio perkėlimą tarp išorinių ir vidinių nervų signalų. Tai reiškia, kad alfa bangų amplitudė didėja, kai žmogus savo sąmonę perkelia nuo išorinio pasaulio suvokimo į vidinius apmąstymus. Alfa bangos taipogi atspindi miego būseną.

Mobilieji telefonai ir nemiga

Jeigu mobiliųjų telefonų signalai padidina žmogaus smegenų alfa bangas, ar tai stumtelia jas pasąmoningai į sužadintą sąmonės būseną arba turi kitokį poveikį žmogaus elgesiui? Antrajame tyrime, kurį atliko Loughborough universiteto (Anglija) Miego tyrimo centro mokslininkas James Horne su kolegomis, atsakė į šį klausimą. Tyrimų rezultatai nustebino. Mobilaus telefono spinduliuojamos elektromagnetinės bangos ne tik keičia žmogaus elgesį pokalbio metu, bet pasikeitę smegenų bangų parametrai išlieka dar ilgai po telefono išjungimo. "Tai buvo visai netikėtas rezultatas," - rašo Horne. "Mes netikėjome, kad EEG liks pakitusios ir ilgai po telefono išjungimo“. Horne taipogi tyrė mobilaus telefono spinduliuotės poveikį miegui. Tyrimams naudojo kitą populiarų telefoną Nokia 6310e, pritvirtintą prie dešimties sveikų, bet kartais kenčiančių dėl nemigos žmonių galvos. Kompiuterio valdomo telefono režimai (laukimo, klausymo, kalbėjimo) buvo kas 30 minučių perjunginėjami ir daugelį naktų matuojamos smegenų bangų EEG. Tyrimai parodė, kad kai telefonas buvo perjungiamas į kalbėjimo režimą (tada jis spinduliuoja didžiausios galios elektromagnetines bangas), smegenų delta bangos, kurių dažnis yra tarp 1 ir 4 Hercų, lieka nuslopintos visą valandą dar po telefono išjungimo. Šios smegenų bangos yra jautriausias ir patikimiausias antrosios miego fazės indikatorius, nes maždaug 50 procentų žmogaus miego sudaro ši fazė. Po pokalbio telefonu ir jį išjungus žmonės negalėdavo užmigti dvigubai ilgiau nei paprastai. Net jei žmonėms buvo neleidžiama užmigti naktį prieš tyrimus, vis tiek jie negalėdavo užmigti valandą po telefono išjungimo, jei prieš tai jiems nežinant telefonas būdavo įjungiamas kalbėjimo režimu, kitaip sakant, jei telefonas spinduliavo elektromagnetines bangas.

Nors mobiliųjų telefonų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos gali keisti smegenų bangas ir mūsų elgesį, dėl to neskubėkime dengti savo galvų aliuminio folijos kepuraitėmis (jos ekranuoja elektromagnetines bangas). Negalima vienareikšmiai tvirtinti, kad mobilieji telefonai yra tik kenksmingi. Jie mums teikia daug patogumų ir gerina gyvenimo kokybę. Poveikis nemigai yra ekvivalentiškas pusei puodelio stiprios kavos prieš miegą. Be to, daugelis kitų aplinkos ir buities veiksnių neleidžia mums užmigti kartais labiau nei mobiliųjų telefonų spinduliuotė.

Vis tik šių tyrimų reikšmė yra didelė. Nors daug kam atrodo, kad mobiliųjų telefonų galia yra nedidelė (iš tikrųjų ji yra didelė, net apie 2 vatus), jo elektromagnetinė spinduliuotė gali stipriai paveikti mūsų protinį elgesį, ypač jei signalų dažnis sutampa su smegenų bangų dažniu. Šis faktas ypač svarbus dar todėl, kad gyvename veikiami tokios didelės kaip niekad anksčiau elektromagnetinės taršos, skleidžiamos šimtų ir tūkstančių elektronikos, pramonės ir buities elektros prietaisų. Mobiliaisiais telefonais galima lengvai perduoti tokio dažnio elektromagnetines bangas, kurios labiausiai paveikia smegenų bangų aktyvumą. Taip galima valdyti žmonių mintis. Dar ne viskas aišku, kaip poveikis priklauso nuo spinduliuotės galios, jos veikimo trukmės, kokį poveikį sukelia kiti elektronikos prietaisai.

Rodney Croft rašo: "Įdomiausias dalykas, kuris seka iš šių tyrimų, yra tai, kad jie atskleidžia, kaip galima keisti žmogaus smegenų funkcijas ir giliau suprasti smegenų darbą“. Kitaip sakant, mokslininkams įdomiausia tai, kad jie gali tyrinėti, kaip smegenų bangos reaguoja į išorines elektromagnetines bangas, kaip dėl to keičiasi žmonių elgesys ir kaip tomis bangomis jį galima valdyti. Visi mokslo vaisiai žavūs, kol jų nepanaudoja kažkas piktam.

Giružis, 2008 m. liepos 11 d.