Mokslinės literatūros sąrašas

2020-06-17 d. Seime vyko diskusija "Penktosios kartos judriojo ryšio (5G) įtaka gyventojų sveikatai ir imunitetui", kurią organizavo LR Seimo Sveikos gyvensenos komisija, vadovaujama LRS nario Dainiaus Kepenio. Per šią diskusiją buvo iškelta visuomeninė iniciatyva parengti publikacijų apie elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai ir aplinkai, paskelbtų Mokslinės informacijos instituto (ISI) referuojamuose leidiniuose, sąrašą, bei siekti, kad sprendimai,susiję su 5G technologijomis ir pan., būtų priimami, vadovaujantis patikima ir moksliškai pagrįsta analize. Tokiai analizei pradžią galėtų padaryti kompetetingų mokslininkų atlikta pridedamo sąrašo publikacijų apžvalga. Šis sąrašas parengtas, didele dalimi remiantis asociacijos "Firmus Medicus" paskelbta informacija.

Web of Science (Clarivate Analytics) - mokslinės informacijos instituto (ISI) citavimo informacijos duomenų bazė yra mokslinių tyrimų kokybės vertinimo įrankis. „Clarivate Analytics“ yra pripažinta pasaulinė lyderė, teikianti patikimas įžvalgas ir moksliškai pagrįstą analizę. Duomenys prieinami nuo 1990 m.

Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis žmogaus reprodukcinei sistemai

Elektromagnetinė spinduliuotė gali sukelti pažeidimus ląsteliniame lygmenyje

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis širdžiai

Mobiliųjų telefonų spinduliuotė - kancerogenas

Belaidės radijo dažnių spinduliuotės biologinis ir ląstelinis mechanizmas

Mobiliojo ryšio spinduliuotės įtaka vabzdžiams ir paukščiams

Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka aplinkai ir laukinei gamtai