Prof. Jonas Grigas. Mobilieji telefonai – naujos cigaretės

Post date: Feb 21, 2011 10:57:18 AM

Pasaulyje vyksta įnirtingas ginčas, ar nejonizuojanti elektromagnetinė spinduliuotė, sklindanti iš įvairių telekomunikacijų antenų, tame tarpe mobiliųjų telefonų antenų, yra kenksminga sveikatai elektromagnetinė tarša, ar ji didina ligų, tame tarpe vėžinių, riziką? Apie tai jau rašiau Giružyje (2008 m. liepos 11 d.). Mobilieji telefonai ir jų tinklai yra tik vienas iš nedaugelio elektromagnetinės taršos šaltinių ir ne pats galingiausias. Tačiau jis yra arčiausiai mūsų ir todėl svarbus.

Ligoninėse gulint šalia elektronikos prietaisų ir lėktuvuose draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, nes jų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos gali paveikti jautrius elektronikos įrenginius ir sutrikdyti jų darbą. O ar gali šių telefonų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos paveikti mūsų smegenis? O gal smegenys yra visai nejautrios elektromagnetinei spinduliuotei? Yra daugybė mokslinių tyrimų, rodančių, kad jos yra jautresnės nei minėtieji elektronikos prietaisai. Mobiliaisiais telefonais galima net siųsti įvairias komandas ir valdyti žmonių mintis ir elgesį. Nepaisant to, telekomunikacijų bendrovės tvirtina, kad mobilieji telefonai saugūs ir džiaugiamės, kad Lietuvoje juos naudoja daugiausia vaikų. Jie tikrai sparčiai plinta vaikų ir jaunimo tarpe, jie vaikus tarsi narkotizuoja lyg naujosios cigaretės.Tačiau Pitsburgo universiteto Vėžio instituto direktorius Ronaldas Herbermanas JAV mokslo žurnale Scientific American (2008 m. liepos 25 d.) dar kartą įspėjo mobiliųjų telefonų vartotojus riboti pokalbius šiais telefonais ir jų skleidžiamos spinduliuotės poveikio trukmę. Jis įspėjo tėvus saugotis galimų elektromagnetinės spinduliuotės efektų savo vaikų besivystančioms smegenims. Nors mobiliųjų telefonų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės poveikio įrodymai vis dar šiek tiek kontraversiški, jis yra įsitikinęs, kad ši spinduliuotė yra kenksminga žmonių sveikatai. Jis nurodo, kad daugelis šalių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Indiją ir kitas jau paskelbė tokius įspėjimus savo šalių piliečiams.

Herbermanas nurodo 10 būdų, kaip sumažinti mobiliųjų telefonų skleidžiamos spinduliuotės poveikį. Tarp jų yra tokie: mažinti mobiliųjų telefonų naudojimą, naudotis laisvų rankų ausinėmis, telefoną priglausti tai prie vienos, tai prie kitos ausies, siekiant išvengti spinduliuotės koncentracijos vienoje smegenų dalyje, vengti naudotis mobiliaisiais telefonais žmonių minioje, siekiant neveikti šia spinduliuote kitų žmonių.

Vėžio ligų specialistas ypač įspėja tėvus apie galimą mobiliųjų telefonų skleidžiamos spinduliuotės poveikį vaikams. Jis nurodo, kad vaikams turėtų būti leidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais tik būtiniausiais atvejais, nes jų besivystančios smegenys yra labiausiai jautrios ir spinduliuotės pažeidžiamos. Jis tvirtina, kad „naujausi tyrimai rodo, jog gyvi audiniai yra pažeidžiami elektromagnetinės spinduliuotės, kurios dažnis atitinka mobiliųjų telefonų dažnį." Ar verta tuo susirūpinti? Herbermanas tvirtina, kad verta. Bet tai nereiškia, kad reiktų atsisakyti mobiliųjų telefonų. Jis pastebi: "Mūsų visuomenė negalės apsieiti be mobiliųjų telefonų." Tačiau jis taipogi teigia, jog yra pakankamai biologinių duomenų, rodančių, kad mobiliųjų telefonų vartotojai turėtų imtis atsargumo priemonių. Herbermanas taipogi ragina mobiliųjų telefonų gamintojus tobulinti technologijas, kad apribotų telefonų spinduliuotės poveikį.

Nors JAV Maisto ir vaistų administracija nekomentavo šio pranešimo, buvęs JAV bevielių ryšių pramonės multimilijoninės saugos programos vyriausiasis mokslininkas daktaras George Carlo tvirtina, kad mobilieji telefonai kelia pavojus sveikatai. Jo vaizdo perspėjimą žmonėms, pavadintą „Mobiliųjų telefonų karas“ (Cell Phone War), galite pažiūrėti internete adresu: http://www.cellphone-health.com Nepaisant Lietuvos institucijų, atsakingų už visuomenės sveikatą, skleidžiamos dezinformacijos apie mobiliųjų telefonų ir jų stočių antenų saugią elektromagnetinę spinduliuotę, George Carlo pateikia duomenis, rodančius, kaip informacijos nešiklės – aukšto dažnio radijo bangos iš mobiliųjų telefonų ir kitų bevielių technologijų antenų sukelia žmonių sveikatai biologinius poveikius. Tai taipogi galima pamatyti internete adresu: http://www.cellphone-health.com/cell-phone-radiation-harm.htm

Pripažindama elektromagnetinės spinduliuotės keliamą pavojų žmonių sveikatai, Europos Aplinkos agentūra dar 2007 m. rugsėjo 17 d. išplatino peticiją (žiūr. http://www.bioinitiative.org), reikalaujančią šalių vyriausybes sumažinti telekomunikacinių tinklų skleidžiamą elektromagnetinę spinduliuotę aplinkoje iki 0,1 mikrovato į kvadratinį centimetrą (arba 0,614 volto į metrą), o namų viduje iki 0,01 mikrovato į kvadratinį centimetrą (0,194 volto į metrą). O Briuselio Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad Belgijoje nuo 2008 m. kovo 15 d. mobiliųjų telefonų spinduliuotės elektrinio lauko stipris neturi viršyti 3 voltų į metrą. Nors ši norma yra 47 kartus mažesnė, nei buvo iki šiol, pabrėžiama, kad ji dar yra per didelė. Dabar Lietuvoje leidžiama spinduliuotės norma yra 10 mikrovatų į kvadratinį centimetrą arba atitinkamas elektrinio lauko stipris 6,12 voltų į metrą.

Neraginu atsisakyti mobiliųjų telefonų, tačiau, kaip ir Herbermanas, manau, kad reiktų mažinti elektromagnetinę taršą ir riboti galimybę jais naudotis vaikams, o suaugusiems telefoną naudoti informacijos, o ne jausmų perdavimui ir priėmimui.