Naujienos

Kiek aktuali šio puslapio informacija? - Komentuokite

e- smogas paskelbė 2016-02-27 03:40   [ atnaujinta 2016-03-05 00:26 ]

Sveiki visi po ilgos tylos. Šiandien sprendžiau ar  panaikinti šį puslapį. Nelabai turiu laiko prie naujienų prisėsti.   Ką tik pridėjau Facebook komentarus, taigi nuo Jūsų kometrų priklausys šio puslapio likimas. Sakykite savo nuomonę, pageidavimus !

Ačiū,
Vytautas 

Kliniškai savarbūs organizmo pokyčiai veikiant GSM bazinės stoties spinduliuotei

e- smogas paskelbė 2012-10-27 04:52   [ atnaujinta 2016-03-13 01:55 ]

 Vokietijoje paskelbtas tyrimas "Kliniškai svarbių neurotransmiterių pokyčiai, veikiant moduliuotiems RF laukams" ( BUCHNER K, EGER H (2011) Umwelt -Medizin-Gesellschaft 24(1): 44-57) gerai iliustruoja būtinybę peržiūrėti normas
Tyrimo santrauka: 
Neurotransmiteriai arba neuromediatoriai - organizme susidarantys cheminiai junginiai, pernešantys nervinį impulsą tarp nervinių ląstelių (neuronų). Kitaip tariant, medžiagos,  dalyvaujančios organizmo funkcijų valdyme.
Tirtas 60 tiriamųjų šlapimas, jiems esant pulsinės moduliacijos elektromagnetiniame GSM bazinės stoties lauke. Apšvitos galingumas nuo 60  µW/m2 iki 100  µW/m2 . Higienos normos Lietuvoje leidžia 100 000
µW/m2 (10 µW/cm2).
Per 6 mėnesius smarkiai pakilo streso hormonų lygis ir sumažėjo dopamino  ir fenyletilamino koncentracija. Pradiniai lygiai pilnai neatsistatė net po 1,5 metų.
Šie pokyčiai lėmė dažnesnius miego sutrikimus, dėmesio susilpnėjimą, galvos skausmus, alergines reakcijas.

Išleista nauja prof. J. Grigo knyga

e- smogas paskelbė 2012-01-19 10:23

Jonas Grigas populiariai ir suprantamai pasakoja, kaip mokslas atskleidžia pasaulio paslaptis – nuo mažiausių dalelių iki visatos tamsiosios energijos, nuo termobranduolinės reakcijos, vykstančios Saulėje, iki procesų mūsų smegenyse ir kaip visa tai tarpusavyje susiję, kaip mokslo pasiekimai veikia mūsų gyvenimą, ar tęsiasi žmogaus evoliucija, ar...

Kas yra laikas? Kodėl ateitis skiriasi nuo praeities? Kodėl praeitis veikia ateitį, o ne atvirkščiai?

Kas yra šviesa? Kas suteikia tą ypatingą žavesį vaivorykštei, žaibui tamsiame danguje, saulėlydžiui, saulės apšviestų bažnyčių vitražams ar žvakės liepsnos mirgėjimui?

Kas yra vanduo? Juk mes iš esmės egzistuojame kaip vanduo! Tad ar žinome, kas esame?

Kas yra gyvybė?

Ar pasaulis yra tik iliuzija?

Ar esame vieni visatoje? Ar gyvena ir kur gyvena tie kiti, ar jie lanko mus ir bendrauja su Žemės žmonėmis? Jei ne, tai kodėl ir kur jie slepiasi?

Kas bendra tarp mokslo ir meno? Ar galima suderinti mokslą ir etiką? O mokslą ir tikėjimą? Gal mokslas jau užėmė Dievo vietą?

Ar Lietuvos žmonės žino, už ką kasmet Lietuvos mokslui skiriami šimtai milijonų litų, o mokslininkams – solidžios mokslo premijos?

Ši knyga – apie pasaulio reiškinius. Joje kalbama apie mokslinį pasaulio pažinimo metodą, mokslo žinių kūrybą, mokslo santykį su kultūra, menu, etika, morale ir tikėjimu. Aptariamas žmones supančios aplinkos – cheminės, elektromagnetinės ir kitokios – poveikis, nagrinėjami Žemėje, Saulėje ir visatoje vykstantys reiškiniai. Ypač išsamiai nagrinėjami šiuolaikinių technologijų poveikio mūsų sveikatai klausimai.

Mobiliųjų telefonų poveikio vaikų mokymuisi ir kitoms funkcijoms tyrimas

e- smogas paskelbė 2011-11-07 02:16   [ atnaujinta 2011-11-07 02:42 ]

 
Paskutinių 4 metų mobiliųjų poveikio vaikams stebėjimas Rusijoje, paskelbtas "Radiation Biology. Radiation Ecology" (Volume 51, No.5, 2011), parodė padidėjusius foneminio ir semantinio suvokimo sutrikimus, kasdieninės veiklos efektyvumo sumažėjimą, trumpalaikės ir semantinės atminties rodiklių sumažėjimą bei padidėjusį nuovargį. Šis ketverių metų 196 vaikų (nuo 7 iki 12 metų ), kurie naudojosi mobilios komunikacijos įrenginiais, stebėjimas pademonstravo stabilų anksčiau minėtų parametrų blogėjimą. Šis tyrimas akivaizdžiai demonstruoja psichologines trumpalaikės ir ilgalaikės vaikų apšvitos mikrobangomis pasekmės visuomenei. Kokią renkamės ateitį? Naudokitės technologijomis protingai ir būkite sveiki!

Šaltinis: http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-res-children-emf/

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacija

e- smogas paskelbė 2011-10-07 08:02   [ atnaujinta 2016-03-05 00:19 ]

Reaguodama į Europos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją, Sveikatos ministerija išleido silpną rekomendaciją  riboti mobiliųjų naudojimą mokyklose. Vis dar nei žodžio apie normų  ir kitų apšvitos šaltinių, mobiliojo telefono ryšio  bei interneto (GSM, UMTS, WIMAX) bazinių stočių, išdėstymo bei galios reikalavimų peržiūrą. Labai laukiam.


Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliucija 1815

e- smogas paskelbė 2011-08-20 21:07   [ atnaujinta 2011-10-02 23:53 ]

Europos tarybos parlamentinė asamblėja Kijeve (ang. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) gegužę priėmė pataisytą rezoliuciją nr. 1815. Šioje rezoliucijoje vyriausybės raginamos imtis visų protingų priemonių sumažinti elektromagnetinės apšvitos lygius, ypatingai kreipiant dėmesį į mobiliųjų telefonų skleidžiamą apšvitą. 

Rezoliucjoje atkreipiamas dėmesys, jog vaikai ir jaunimas yra labiau pažeidžiami, todėl siūloma mokyklose teikti pirmenybę laidiniams sprendimams (t.y. atsisakyti WiFi)  bei  griežtai reguliuoti mobiliųjų naudojimą. Taip pat raginama stiprinti gyventojų, ypač jaunimo,  švietimą elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai ir su tuo susijusios rizikos klausimais.

Taip pat vyriausybės raginamos informuoti gyventojus apie bevielių DECT standarto telefonų, kūdikių stebėjimo monitorių ir kitų prietaisų, naudojančių  pulsinę moduliaciją, galimą žalą sveikatai. Siūloma skatinti namuose naudoti paprastus, laidinius telefonus bei prietaisus, kurie nenaudoja pulsinės moduliacijos.

"Vyriausybės turėtų iš naujo įvertinti esamų elektromagnetinės apšvitos standartų mokslinį pagrindimą" rašoma rezoliucijoje. 

Ši rezuliucija  - didelis žingsnis priekin pripažįstant elektromagnetinės apšvitos riziką politiniame lygmenyje. Tikėkimės, kad tai padės mums  geriau suvokti riziką, bei formuoti paklausą be elektrosmogo. Verslas seks paskui paklausą. 

Nesileiskite mulkinami ir saugokitės patys !

Lennart Hardell studija patvirtina ryšį tarp bevielių telefonų naudojimo ir smegenų auglių

e- smogas paskelbė 2011-08-12 03:14   [ atnaujinta 2011-08-12 04:37 ]


Studija, kurią atliko Lennart Hardell, Michael Carlson and Kjell Hansson Mild, Örebro, Švedija, Universitetinės ligoninės onkologijaus skyriaus darbuotojai, buvo paskelbta Tarptautiniame Onkologijos Žurnale. Studija dar kartą patvirtino ryšį tarp bevielių ir mobiliųjų naudojimo bei smegenų navikų.Svarbu atkreipti dėmesį, kad buvo vertinamas ilgalaikis, suminis naudojimas per 10 metų. Ypatingai išsiskyrė pacientai, kurie pradėjo naudoti mobiliuosius ir bevielius telefonus iki 20 metų. Šių pacientų navikų rizika (angl. odds ratio)  mobiliųjų telefonų atveju 4,9 ,o bevielių telefonų atveju 3,9. Bendrai kontrolinės grupės, naudojančios 10 metų mobiiuosius telefonus, smegenų navikų rizika 2,7 , o naudojančių bevielius telefonus  - 1,8 teigiama studijoje.

Išvados: 
  • svarbūs veiksniai yra bendras suminis minėto tipo telefonų naudojimas ir amžius, kada pradėta naudoti. Kuo vėliau tuo geriau.
  • Ypatingai svarbu, kad vaikai naudotųsi mobiliaisiais kuo mažiau, daugiau naudotų žinutes, nepaliktų prie kūno įjungto telefono. Stipriausia apšvita vyksta susijungimo arba žinutės siuntimo metu. Naudokite laidines ausines (laisvų rankų įrangą).
  • Saugios apšvitos ribos buitiniai prietaisai praktiškai nepasiekia. Kenksmingumu nuo mobiliųjų telefonų nedaug atsilieka ir bevieliai (ypač DECT standarto). Naudokite laidinius telefono aparatus. 
  • Analogiškas poveikis turėtų būti ir bevielių Wi-Fi tinklų, tik kol kas tyrimų nepastebėjom. Rekomenduojam nenaudoti. Greitai apžvelgsime sprendimus, kurie leidžia užtikrinti  didesnį mobilumą ir atsisakyti Wi-Fi.
Powerwatch tinklapis pastebėjo ryšį tarp mobiliųjų telefonų gamintojų akcijų kainos kritimo birželio mėnesį ir šios studijos. Greičiausiai prisidėjo ir Pasaulio Sveikatos Organizacijos pareiškimas.  Ekonominis pagrindimas yra tai, kad telefonų gamintojai beveik neturi tokios sisteminės žalos sveikatai rizikos draudimo. Atsiradus pakankamai svariems įrodymams apie žalą sveikatai, galimi teisminiai procesai, siekiant prisiteisti žalos atlyginimą. Turint galvoje mobiliųjų telefonų palitimą pasaulyje, tai gali būti labai įspūdingos sumos. Šis faktas turėtų iliustruoti informacinio karo motyvus bei paskatas išvengti precedento. 

Matthew Lynn's "City View" žurnale MoneyWeek birželio 13 d. rašo:
"Keep an eye on mobile phones - they could bring down the global economy ..."
(vertimas: "Stebėkite mobiliuosius - jie gali apversti viso pasaulio ekonomiką"). 

Dideliam verslui Jūsų sveikata nerūpi, rūpinkimės patys !

 

Pasaulio Sveikatos organizacija pripažino, kad mobilieji telefonai gali sukelti vėžį

e- smogas paskelbė 2011-06-01 07:59   [ atnaujinta 2011-06-01 08:54 ]

Mobiliųjų telefonų spinduliuotė gali būti vėžio priežastis, teigia Pasaulio Sveikatos Organizacija (angl. World Health Organization). Agentūra prilygino mobiliuosius telefonus tai pačiai kancerogeninių veiksnių kategorijai kaip švinas, vidaus degimo variklių išmetamosios dujos ar chloroformas.
Bevielių technologijų industrijos reakcija  - "tai dar nereiškia, kad mobilieji sukelia vėžį".
 
E-Smogo komentaras: Visai suprantama reakcija, turint galvoje technologojų vystymosi kryptį ir šios rinkos pajamas. Tai liečia ne tik mobiliuosius telefonus, bet ir visą bevielio ryšio industriją bei infrastruktūrą (GSM, WiFi, WiMAX ir kt.). Pasipriešinimas didžiulis kaip ir resursai lobizmui bei manipuliacijai viešąja nuomone. Mokslininkai teigia , kad yra pakankamai įrodymų dėl kancerogeninio poveikio, kas neparanku verslui (kur etika?). Tai, kad šios temos iškeltos aukščiausiame lygyje - didelis pasiekimas. Galima tikėtis papildomų tyrimų finansavimo ir dėmesio šiai temai politiniuose sluoksniuose. O tuo tarpu saugokimės patys!
 

Nauja rubrika: prof.Jono Grigo straipsniai

e- smogas paskelbė 2011-02-21 06:16   [ atnaujinta 2011-02-21 07:03 ]

Prof. Jonas Grigas, fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, Vilniaus Universiteto profesorius emeritas,  informuoja Lietuvos visuomenę apie kitą, neigiamą,  bevielių technologijų pusę.   Su profesoriaus leidimu paskelbėme dalį įvairiuose leidiniuose seniau skelbtų straipsnių bei naujausias publikacijas. Šie straipsniai pateikia daug moksliškai pagrįstų faktų apie elektromagnetinės taršos žalą. Skaitykite, protingai naudokitės technologijomis ir būkite sveiki !

Mokslinis Seletuno pareiškimas

e- smogas paskelbė 2011-02-11 02:30   [ atnaujinta 2011-06-01 08:38 ]


Olle Johansson, filosofijos daktaro, vaizdo įrašo prezentacijos transkripcija paskelbta EMF Alliance tinklapyje

Įžanga

2011 m., vasario 3 d. Moksliniame žurnale „Reviews on Environmental Health“ (liet. „Aplinkos sveikatos apžvalgos“) buvo paskelbtas „Electromagnetic Fields Alliance“ (IEMFA) (liet. Tarptautinio elektromagnetinių laukų aljanso) mokslininkų pranešimas, kuriuo buvo reikalaujama reikšmingai sugriežtinti elektros linijų ir telekomunikacijų technologijų, įskaitant mobilaus ryšio telefonus ir bevieles technologijas, elektromagnetinės spinduliuotės apšvitos apribojimus. Pareiškimą, pavadintą Moksliniu Seletuno pareiškimu, sudarė septyni gamtos mokslų mokslininkai iš penkių skirtingų šalių, remdamiesi patikimais ir vis gausėjančiais duomenimis apie biologinį elektromagnetinės spinduliuotės poveikį.

Mokslinis Seletuno pareiškimas parodo bendrą susitarimą tarp gamtos mokslų mokslininkų. Pareiškime taip pat pateikiama „10 esminių patarimų, kaip apsaugoti visuomenės sveikatą“) (žr. žemiau pateiktą Olle Johansson, Karolinska instituto filosofijos daktaro vaizdo įrašą). Įspėjimuose aiškiai pabrėžiama, kad žmonėms visame pasaulyje yra kilęs pavojus ir kad jau dabar yra rimtai ardomos įvairios susijusios biologinės sistemos.

Vaizdo prezentacijos transkripcijos tekstas

2009 m. lapkritį, Mokslininkų grupė, kurią sudaro tarptautiniai specialistai, nagrinėjantys elektromagnetinių laukų sukeliamus biologinius efektus, susitiko Seletuno mieste, Norvegijoje. Čia buvo surengtas trijų dienų trukmės susirinkimas, kuriame buvo detaliai aptariami moksliniai įrodymai bei pasekmės visuomenės sveikatai, susiję su beprecedente telekomunikacijų ir elektros energijos technologijų skleidžiamų dirbtinių elektromagnetinių laukų (EML) apšvita visame pasaulyje. Šis susirinkimas buvo surengtas kaip nuolatinių diskusijų, prasidėjusių dar 90-ųjų viduryje, rezultatas. Šiuo aktyvių diskusijų laikotarpiu aktyviai vystėsi mobiliojo ryšio infrastruktūra. Aktyvios diskusijos davė rezultatų – be kitų nutarimų, buvo priimti Benevento, Venecijos ir Londono nutarimai, drauge įtraukiant svarbias išvadas iš 600 puslapių Biologinės iniciatyvos pranešimo, išleisto 2007 m. rugpjūčio 31 d. Šiame Biologinės iniciatyvos pranešime buvo apžvelgta daugiau nei 2000 tyrimų, kuriais įrodomas biologinis elektromagnetinės spinduliuotės poveikis, kai apšvitos lygis nesiekia šiluminio lygio. Vėliau dalis šio pranešimo buvo išspausdinta „Pathophysiology“ („Patofiziologijos“) žurnale.

Iš aukščiau aprašytų duomenų tapo aišku, kad norint apsaugoti žmones visame pasaulyje, būtina kuo greičiau nustatyti naujus, biologiškai pagrįstus leistinus EML apšvitos standartus, drauge atsižvelgiant ir į nešiluminio lygio apšvitas.

Todėl mokslininkai iš įvairių šalių susirinko Norvegijoje įgyvendinti vieną bendrą tikslą – sukurti rekomendaciją dėl šios svarbios, didėjančios visuomenės sveikatos problemos, skirtą visų šalių vyriausybėms. Šiandien Seletuno mokslininkų grupė skelbia Bendrą susitarimą, įskaitant ir 10 esminių patarimų, kaip apsaugoti visuomenės sveikatą. Žemiau apteiktas tekstas remiasi straipsniu, neseniai publikuotu „Reviews on Environmental Health“ („Aplinkos sveikatos apžvalgų“) žurnale, nr. 25 (4), 2010. Dėl originalaus straipsnio varianto galima kreiptis į Olle Johansson, Karolinska institutas, olle.johansson@ki.se

Pagrindinė informacija

EML apšvitas (nuo statinio lygio iki 300 GHz) lemia elektros energijos ir bevielių telekomunikacijų technologijų naudojimas. Šios technologijos plačiai naudojamos balso ir duomenų perdavimui, energijos, apsaugos, kariniuose sektoriuose, taip pat ir oro prognozių bei transporto sričių radiolokatoriams.

Seletuno mokslininkų grupė patvirtina, kad gausu įrodymų apie EML, kurie reikalauja naujo visuomenės sveikatos apsaugos metodų, ypač siekiant apsaugoti vaikus bei augančius ir besivystančius embrionus. Seletuno mokslininkų grupė argumentuotai reikalauja aktyvių prevencinių veiksnių. Šios išvados pagrįstos ankstesniais moksliniais ir visuomenės sveikatos pranešimais, kuriuose aprašomi toliau pateikti punktai:

1) Mažo intensyvumo (nešiluminis) biologinis poveikis bei neigiamas poveikis sveikatai pastebimi net ir tada, kai EML apšvitos lygiai yra mažesni, nei nurodo išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, telekomunikacijų ir energijos tiekimo technologijoms galiojantys apšvitos standartai.

2) Ilgos trukmės, mažo intensyvumo šiandienos apšvitoms ICNIRP ir IEEE/FCC visuomenės sveikatos apribojimai yra neadekvatūs ir atgyvenę.
3) Būtina greitai sukurti naujus, biologiškai pagrįstus leistinus apšvitos standartus, tokiu būdu apsaugant visuomenę visame pasaulyje.
4) Žmonės nebegali laukti. Šalių vyriausybės privalo imtis ryžtingų veiksmų ir apsaugoti ne tik biologines funkcijas, bet ir ateities kartų sveikatą.

Visuomenė, mokslininkai ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politikos specialistai išreiškė rimtą susirūpinimą, kad technologijų, dėl kurių milijardai žmonių visame pasaulyje yra veikiami apšvitų iš naujų EML šaltinių, išplitimas, lemia didžiulę riziką visuomenės sveikatai ir taip pat sukelia pavojų ateities kartoms. Iki „pramonės ir informacijos amžiaus“, tokių apšvitos lygių nebuvo. Kadangi sparčiai gausėja pagrįstų, mokslinių įrodymų, kad apšvitos yra žalingos sveikatai bei bendrai gerovei, skelbiami įspėjimai dėl neigiamo poveikio sveikatai. Šis poveikis gali pasireikšti tiek po trumpalaikio, tiek po ilgalaikio labai mažo EML apšvitos, veikiančios biologiškai aktyviais dažniais arba dažnių deriniais, lygio.

Seletuno mokslinė grupė priėmė Bendrą susitarimą, kuriame atsižvelgiant į galimą riziką viso pasaulio žmonijai, rekomenduojami prevenciniai ir atsargumo veiksmai, kurie dabar privalo būti vykdomi. Mes patvirtiname šalių vyriausybių ir jų sveikatos priežiūros institucijų pareigą:
1) informuoti ir įspėti visuomenę;
2) įgyvendinti priemones, skirtas Prevenciniam principui vykdyti;
3) stebėti, kaip laikomasi direktyvų, skatinančių bevielių technologijų alternatyvas;
4) finansuoti tyrimus bei strategijų plėtrą, tokiu būdu remiant apšvitos prevenciją, naujų visuomenės apsaugos priemonių kūrimą, o taip pat ir naujas, saugesnes komunikacijų technologijas.

10 esminių patarimų:

1. Viso pasaulio žmonijai kilo pavojus. Pasaulio gyventojai yra nepakankama apsaugoti nuo plintančių ir visame pasaulyje plačiai naudojamų komunikacijų ir duomenų perdavimo technologijų elektromagnetinių laukų (EML), kurie paveikia milijardus žmonių.

2. Pažeidžiamomis tapo jautrios gyventojų grupės. Papildomi sveikatos pavojai kyla jautrioms gyventojų grupėms (pavyzdžiui, pagyvenusiems žmonėms, ligoniams, žmonėms turintiems genetikos ir/arba imuniteto sutrikimų) bei vaikams, besivystantiems embrionams. Jų apšvitos didžiąja dalimi yra nesavanoriškos, šias grupes mažiau apsaugo galiojantys visuomenės saugumo standartai, iš šios grupės sudaro 40-50 % visų gyventojų.

3. Dabar būtini vyriausybių veiksmai, pagrįsti rimto biologinių sistemų suardymo įrodymais. Seletuno mokslininkų grupė ragina šalių vyriausybes pritarti pagrįstam pareiškimui, skelbiančiam, kad „standartai, skirti vertinti ir veikti pagal mokslinius įrodymus, turėtų būti labiau pagrįsti protingais visuomenės sveikatos planavimo principais, o ne moksliniu poveikio tikrumu (priežastiniu įrodymu)“. Reikalaujami veiksmai pagrįsti ribotais arba netvirtais, moksliniais įrodymais, arba pakankamais įrodymais, o ne įtikinamais, galutiniais įrodymais (priežastiniu ryšiu ar moksliniu tikrumu). Dažnai tokiais atvejais, net ir trumpą laiką nesiimant veiksmų, tai gali lemti negrįžtamą žalą visuomenės sveikatai bei ekonomikai, ypač tada, kai gyventojams kilęs didelis pavojus, kai egzistuoja galimos alternatyvos, padedančios išvengti panašių pavojų, arba kai apšvitos didžiąja dalimi yra nesavanoriškos.

4. Spinduliuotę skleidžiančių technologijų saugumo įrodymo našta turėtų tekti gamintojas ir tiekėjams, o ne vartotojams. Seletuno mokslininkų grupė skatina šalių vyriausybes aiškiai patvirtinti, kad saugumo įrodymo našta tenka EML skleidžiančių technologijų gamintojams ir tiekėjams, o ne naudotojams ir vartotojams.

5. Būtina EML apšvitas sumažinti dar prieš pilnai išnagrinėjant kenksmingų mechanizmų veiksmo principą. EML apšvitas reikėtų sumažinti jau dabar, nereikėtų prieš pradedant veikti laukti kenksmingų mechanizmų įrodymų arba detalaus suvokimo. Šis principas skatina laikytis bendrųjų visuomenės sveikatos principų, kurie turėtų įsigalioti jau dabar. Ypač atsižvelgiant į gausius įrodymus iš viso pasaulio, kad net ir tais atvejais, kai apšvitos lygiai neviršija galiojančių visuomenės apsaugos standartų, pasireiškia ryškios biologinės pasekmės, o taip pat pastebimas neigiamas poveikis sveikatai.

6. Dabartinė patvirtinta spinduliuotės rizikos priemonė – specifinė sugėrimo sparta (SAR) – yra nepakankama, neleidžia teisingai įvertinti saugumo bei rizikos. SAR nėra adekvati metodika ir ji neleidžia numatyti daugelio įvairių biologinių efektų. Tai įrodyta tyrimais, kurių metu informuojama apie padidėjusią vėžio, neurologinių susirgimų, imuniteto funkcijų sutrikimų, vaisingumo ir reprodukcijų bei neurologinių funkcijų riziką (kognityvinius, elgesio, darbingumo, nuotaikos, miego sutrikimus, padidėjusią automobilių avarijų riziką ir t. t.).

7. Būtina įsteigti tarptautinį ligų registrą, kuris stebėtų apšvitos įtaką ir ryšį su ligomis laikui bėgant. Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja įkurti tarptautinį ligų registrą, kuris stebėtų tendencijas laikui bėgant bei vėžinių susirgimų, o taip pat neurologinių ir imuniteto susirgimų atvejus bei mirtingumą nuo šių ligų. Svarbus prioritetas būtų EML poveikio vaikams bei jautrioms EHS (nuo elektromagnetinio hiper-jautrumo sindromo) gyventojų grupėms kontrolė. Taip pat turėtų būti užtikrina laisva prieiga prie šios informacijos.

8. Visų, spinduliuotę skleidžiančių technologijų poveikio sveikatai išbandymas ir saugumo patvirtinimas prieš pristatant šias technologijas rinkoje. Būtina įteisinti privalomus emisijų bei rizikos įvertinimus prieš pristatant gaminius į rinką bei prieš diegiant naujas, bevielio ryšio technologijas. Dar prieš gaminiams patenkant į rinką būtina reikalauti pagrįstų įrodymų, kad gaminiai nėra žalingi sveikatai.

9. Reikalingi atitinkami gyventojų apšvitos standartai. Mokslininkų grupė nerekomenduoja darbuotojams, priešingai nei likusiems gyventojams, taikyti švelnesnius bendrosios apsaugos standartus. Atskiri saugumo apribojimai nėra etiškai priimtini. Darbuotojai apima vaisingo amžiaus moteris bei vyrus, kurie nori išsaugoti savo vaisingumą.

10. Asmenims, kuriems pasireiškia elektromagnetinio hiper-jautrumo simptomai, turėtų būti suteiktas funkcinio susirgimo status. Mokslininkų grupė labai rekomenduoja asmenis, kuriems pasireiškia elektromagnetinio hiper-jautrumo simptomai (EHS), priskirti prie sergančiųjų funkciniu sutrikimu, o ne „idiopatine aplinkos liga“ ar panašia, neapibrėžtos kategorijos liga. Tokiu būdu, vartojant šiuos terminus, prisiimama atsakomybė už tai, kad susijusius sveikatos sutrikimus lemia aplinkos priežastys. Taigi šalių vyriausybės bus skatinamos koreguoti gyvenamosios aplinkos sąlygas bei taip geriau patenkinti šios gyventojų grupės, ypač jautrios elektromagnetinių laukų poveikiui, socialinius bei gerovės poreikius.
Nauji rekomenduojami apšvitos standartai

Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja šalių vyriausybėms patvirtinti toliau aprašytas apšvitos rekomendacijas ir apsaugoti visuomenės bei ateities kartų sveikatą.

Ypač mažo dažnio laukai:

• Rekomenduojamas apšvitos apribojimas. Remiantis turimais įrodymais, Seletuno mokslininkų grupė naujoms, ypač mažo dažnio (elektromagnetinių laukų, kuriuos skleidžia elektros tiekimo linijos) instaliacijoms (pvz., elektros tiekimo linijoms, buityje naudojamiems elektros prietaisams, televizoriams, radijams, kompiuteriams ir telekomunikacijų prietaisams) rekomenduoja 0,1 uT (1 mG) apšvitos apribojimą. Ši rekomendacija pagrįsta nustatyta leukemijos, smegenų auglių, Alzheimerio ligos, šoninės amiotrofinės sklerozės, žalos spermai ir DNR vijų nutrūkimo rizika. Šis apšvitos apribojimas neįtraukia saugios ribinės reikšmės, o visiškai sutampa su lygiu, kada nustatytas pavojingas poveikis. Naujoji rekomendacija yra apytiksliai 1000 – 10000 kartų mažesnė, nei dabar galiojantys ICNIRP/IEEE standartai.

• Saugus atstumas. Naujiems nutiestoms arba neseniai atnaujintoms elektros energijos perdavimo linijoms Seletuno mokslininkų grupė rekomenduoja taikyti 0.1 uT (1 mG) lygio saugaus atstumo nuo gyvenamųjų namų, ligoninių, mokyklų, parkų ir mokyklų žaidimų aikštelių (ir panašių vietų, kuriose gausu vaikų), apribojimą. Šis saugus atstumas gali lengvai pasieti 50 metrų ir daugiau.

• Maksimalus 24 valandų apšvitos apribojimas. Visiems naujai pastatytiems namams, biurams, mokykloms (ir visiems kitiems pastatams, kurie skirti vaikams) ir ligoninėms taikomas maksimalus 0,1 uT (1 mG) vidutinis apšvitos apribojimas (24 valandų laikotarpiui).Radijo dažnis ir mikrobangų spinduliuotė:

Kalbant apie radijo dažnio / mikrobangų spinduliuotę, dabartiniai standartai, pavyzdžiui, IEEE, FCC ir ICNIRP, nėra pakankami, kad apsaugotų žmones nuo žalingo poveikio, kurį sukelia nuolatinė EML apšvita. Todėl vietoje galiojančių standartų rekomenduojama, kad:

• Viso kūno (nustatyta in vivo eksperimentų pagrindu) arba ląstelinių kultūrų pagrindu nustatyta apšvita turėtų neviršyti 33 µW//kg. Šis lygis apytiksliai 2400 kartų mažesnis nei dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Kiti saugumo apribojimai arba nuostatos jautrioms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, asmenims su imuniteto arba funkciniais sutrikimais, tokiais kaip elektromagnetinis hiper-jautrumas, nėra įtraukti. Todėl rekomenduojamą apribojimo lygį ateityje dar gali tekti papildomai sumažinti.

• Remiantis galios tankio įvertinimais, IEMFA Seletuno mokslininkų grupė mano, jog egzistuoja pakankamai įrodymų, jog mokslinį standartą, taikomą visam kūnui ir turintį apsaugoti nuo neigiamo poveikio sveikatai, reikia sumažinti iki 0,17 mW/m2 (taip pat 0,000017 mW/cm2 = 0.017 µW/cm2). Tai apytiksliai 50 000 – 60 000 kartų mažiau nei nurodo dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Rekomenduojamą apribojimo lygį ateityje dar gali tekti papildomai sumažinti.

• Seletuno mokslininkų grupė pripažįsta, kad įvairūs, čia pateikti, biologiškai pagrįsti, gyventojams taikomi standartai vis tiek išlieka milijardus kartų didesni, nei natūralūs EML lygiai, kuriems egzistuojant vystėsi visos gyvybės formos. Labai klaidinga manyti, kad mes visada gyvenome apsupti dirbtinių elektromagnetinių laukų, pavyzdžiui tokių, kuriuos skleidžia elektros energijos tiekimo linijos, radijas, televizoriai, kompiuteriai ir bevielio ryšio prietaisai, taigi neverta dėl to jaudintis. Visai neseniai žmonės manė, kad rentgeno spinduliai, stipri ultravioletinių spindulių šviesa, radioaktyvumas ir radiolokatoriai yra visiškai nekenksmingi. Tačiau šiandien juk žinome daug daugiau!

____________________

Seletuno mokslininkų grupę sudaro 7 mokslininkai iš 5 valstybių, įskaitant Olle Johansson, Karolinska instituto filosofijos daktarą, užimantį pirmininko pareigas, o taip pat Adamantia Fragopoulou, Yuri Grigoriev, Lukas Margaritas, Lloyd Morgan, Elihu Richter ir Cindy Sage.

________________________
Šaltinis : http://www.iemfa.org/index.php/publications/seletun-resolution
Vertimas pateiktas Genovaitės Šunokienės.

1-10 of 12