Kokia apšvita saugi mikrobangų spektre ?

Egzistuojančios Lietuvoje higienos normos elektromagnetinei apšvitai neatitinka saugaus naudojimo kriterijų. Šių normų griežtinimas yra sudėtingas politinis procesas, susijęs su didelių verslo grupių interesais. Vyksta informacinis karas del Jūsų. Jums teks apsispręsti patiems.

Keletas faktų  pasaulyje:

Lietuvoje egzistuojančios elektromagnetinės apšvitos higienos normos yra nesaugios 


Remiantis IBN rekomendacjomis, pasaulio mokslininkų tyrimais, kurių nemaža paskelbta šiame puslapyje, galima teigti, jog dabartinės normos yra nesaugios. Vadovaujantis atsargumo principu, būtų protinga elgtis konservatyviau. Mikrobangų spektro dalyje konservatyvi norma  būtų
  (IBN rekomendacija)  iki 0.1 μW/m miego zonoje. Lietuvoje galiojančios normos leidžia net iki 83 000 μW/m2

2008 metų The Institute of Building Biology + Ecology Neubeuern (IBN) (analogiška organizacija amerikiečių  Institute For Bau Biologie & ecology Vokietijoje)  rekomendacijos miegamiesiems prikabintos priede.

Miego metu vyksta organizmo poilsis ir regeneracija, todėl tam kreipiamas ypatingas dėmesys. IBE ir kitos organizacijos labai aiškiai pasisako, jog esamos oficialios elektromagnetinių laukų higienos normos neatitinka saugaus naudojimo principo. Egzistuojančios oficialios higienos normos atskirai neišskiria  miegamų zonų. 

Lietuvoje egzistuojančio standarto paaiškinimas:
Lietuvoje reglamentuojama ne suminis spinduliuotės galingumas, bet pagal atskirus dažnius:
1. Elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniais, aplinkoje 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz ir 2500 MHz dažnių juostoje turi būti ne didesnis kaip 10 μW/cm2 , t.y. 100 000 μW/m2
2. Bendras leidžiamas mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankis darbo, kuris susijęs su mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniais, aplinkoje bei ant pastatų stogų 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz ir 2500 MHz dažnių juostoje apskaičiuojamas pagal formulę: 
EST=K·(200/T);
čia:
EST – leidžiamas mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankis, μW/cm2;

T – laikas, kurį darbuotojas praleidžia mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės zonoje, valandomis;

K – biologinio efektyvumo sumažėjimo koeficientas. Vertinant bazinių stočių mikrobangų elektromagnetinę spinduliuotę K=1."

Pritaikius duotą formulę visai parai, gaunasi EST=1*(200/24)= 8.3  μW/cm2  arba 83 000 μW/m2    t.y 830 000 kartų daugiau nei pagal mokslininkų rekomendacijas jokio biologinio poveikio nedarantis apšvitos lygis 0.1 μW/cm, 8300 kartų daugiau nei toleruotina 10 μW/m2 apšvita ir 2766 kartu daugiau nei toleruotina trumpalaikė apšvita 30 μW/m2.  


 
 
 
Ċ
e- smogas,
2010-12-01 02:29
Comments